Toptalent voor de klas

12/09/12 om 15:32 - Bijgewerkt om 15:32

Topleerkrachten kunnen volgens Kathleen Helsen (CD&V) de onderwijsachterstand van leerlingen uit sociaaleconomisch zwakkere gezinnen doen inlopen.

Toptalent voor de klas

© Thinkstock

'Als centrale figuur in de klas kan een leerkracht echt het verschil maken.' Dat is de overtuiging van Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V). Maar het onderwijs in Vlaanderen heeft moeite om bekwame leerkrachten in de klas te houden (een derde van beginnende leraars haakt binnen de 5 jaar af) en te weinig topstudenten kiezen na een hogere opleiding voor werk in het onderwijs. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat leerkrachten minder verwachten van leerlingen uit sociaaleconomisch zwakkere en allochtone gezinnen. Ze geven hen duidelijk meer het advies om in het secundair onderwijs een technische of beroepsrichting te kiezen.

Volgens Helsen is een andere aanpak mogelijk. Ze haalde de mosterd bij het project Teach First in Londen. Met steun van de overheid en grote ondernemingen uit de privésector maakt het project high potentials uit het hoger onderwijs warm om les te geven in het basis- en secundair onderwijs.

Ze worden niet alleen geselecteerd voor hun intellectuele capaciteiten, maar ook voor hun sociale vaardigheden. Ze krijgen een doorgedreven, praktijkgerichte opleiding over de principes in klasmanagement en het begeleiden van leerprocessen.

Uit ervaring van onder meer het Feltham Community College blijkt dat de leerwinst van kinderen uit achtergestelde gezinnen zo met de helft verhoogd wordt. Ander pluspunt: bijna 70 procent van de toppers uit het project, die eerst een loopbaan in de privésector ambieerden, blijft na twee jaar in het onderwijs aan de slag.

Een Vlaamse versie van Teach First biedt volgens Helsen op drie vlakken winst op. Het is een extra middel om iets te doen aan het lerarentekort. Het geeft kinderen uit achtergestelde gezinnen een forse duw in de rug om de lat hoger te leggen.

Voor het bedrijfsleven biedt het op termijn meer mogelijkheden om knelpuntvacatures in te vullen en toptalenten die toch overstappen van de klas naar de privésector maken, brengen een grote meerwaarde mee.

Helsen wil in de komende maanden met zoveel mogelijk partners (van de Koning Boudewijnstichting en de koepelorganisaties in het onderwijs, tot lerarenopleiders, bedrijfsleiders, vakbonden en verenigingen waar armen het woord nemen) overleggen om een initiatief zoals Teach First in Vlaanderen van de grond te krijgen. Het resultaat kan ook in het debat over het lerarenloopbaanpact worden ingebracht. (PMA)

Onze partners