Tommelein wil euthanasiedebat in Senaat lanceren via unanieme Benelux-aanbeveling

15/05/12 om 17:32 - Bijgewerkt om 17:32

(Belga) Open Vld-fractieleider Bart Tommelein vindt dat de Senaat de unanieme aanbeveling van het Beneluxparlement kan volgen over de doorverwijsplicht van artsen bij een euthanasievraag. Op die manier kan het euthanasiedebat volgens hem gedeblokkeerd worden.

De aanbevelingen werden door het Beneluxparlement op 14 maart goedgekeurd. Eén van de aanbevelingen pleit voor het invoeren van een wettelijke doorverwijsplicht van de behandelende arts wanneer deze laatste van uit levensbeschouwelijke of andere persoonlijke overtuigingen zelf verkiest geen euthanasie toe te passen. Voor Tommelein was dit een reële doorbraak. In de Senaat heeft Open Vld reeds een wetsvoorstel ingediend met dezelfde strekking. "De bespreking en eventuele goedkering van alvast dit luik van het euthanasiedebat kan snel gaan gezien alle partijen hieromtrent reeds eerder in het Benelux-parlement in alle sereniteit een akkoord hebben bereikt", stelt Bart Tommelein. De invoering van de wettelijke doorverwijsplicht voor een arts die geen euthanasie wenst toe te passen, betekent voor de Open Vld'er een wezenlijke stap vooruit en kan aldus de voorbode zijn van een sereen debat over de andere wetsvoorstellen inzake euthanasie en palliatieve zorg. "De maatschappij is vragende partij en ook de politieke partijen van ons land hebben aangetoond in internationaal verband dat ze er klaar voor zijn. Nu is het een kwestie van consequent te handelen conform de eerder goedgekeurde aanbevelingen", aldus Tommelein. (KAV)

Onze partners