Toename van informatieaanvragen bij Instituut voor gelijkheid vrouwen en mannen

29/09/11 om 13:48 - Bijgewerkt om 13:48

(Belga) Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in 2010 448 telefoonoproepen gekregen via zijn gratis nummer 0800 12 800, waarvan 91 informatieaanvragen en 130 klachten. Het aantal informatieaanvragen nam met 51 procent toe, deelde het IGVM donderdag mee bij de verspreiding van zijn jaarverslag. De website van het instituut werd in 2010 145.652 keer bezocht, een stijging met bijna 60 procent tegenover 2009.

Volgens het instituut vormen de 130 klachten slechts het topje van de ijsberg. Heel wat slachtoffers dienen immers geen klacht in. Het IGVM zette vorig jaar wel een eerstelijnsdienst op poten om de vragen om informatie en de klachten beter te kunnen behandelen. Er werden in 2010 40 klachten van mannen tegenover 70 klachten van vrouwen geregistreerd (de 20 overige klachten waren van organisaties, bedrijven ...). Zoals elk jaar stelt het instituut vast dat vrouwen vaker dan mannen gediscrimineerd worden op het vlak van werk, onderwijs en opleiding. Het IGVM voerde in 2010 een grote bewustmakingscampagne om de aandacht te vestigen op zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie, seksisme, geweld en de loonkloof. Deze campagne was hoofdzakelijk gericht op vrouwen. Op het vlak van werk steeg het aantal informatieaanvragen en klachten met 12 procent. Ook de informatieaanvragen en klachten die specifiek betrekking hadden op zwangerschap namen toe, tot bijna de helft van de klachten in het domein werk (42 pct). Sinds 2005 zijn er luidens de mededeling bijna zeven keer zoveel klachten inzake transseksualiteit. Ook seksisme wordt meer en meer aangeklaagd (plus 52 pct). (PLS)

Onze partners