Toenadering tussen stedelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs

26/01/16 om 17:20 - Bijgewerkt om 17:20

Bron: Belga

(Belga) De drie openbare onderwijsnetten - het stedelijk, het provinciaal en het gemeenschapsonderwijs - zijn het eens over een eerste toenadering. Experts van de Vlaamse regering drongen vorig jaar aan op een integratie van de drie, maar daarvoor is het water te diep. Wel gaan ze gezamenlijke leerplannen uitwerken. "Het concurrentieel model tussen de drie wordt nu voor een stuk verlaten", vindt onderwijsminister Hilde Crevits.

Een expertencommissie lichtte vorig jaar de drie netten door en kwam tot de conclusie dat een verregaande integratie nodig was. De bestaande structuren werden te klein bevonden om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Zo ver komt het dus niet, maar de openbare netten gingen de afgelopen maanden wel rond de tafel zitten. Het meest in het oog springende resultaat van die gesprekken is dat ze voortaan samen de leerplannen zullen opstellen. "Daarin kruipt immers veel tijd", zegt Inga Verhaert van het provinciaal onderwijs. "Volgende week beginnen we gezamenlijk een eerste plan uit te werken, dat begin 2017 af moet zijn." Daarnaast zullen de drie netten het volledige aanbod van studierichtingen en leerlingenaantallen per regio in een tabel gieten. Bedoeling is om te zien waar er overlap of hiaten bestaan en die weg te werken. "Het is belangrijk dat het studieaanbod wordt afgestemd", vindt Crevits. "Dit kan ook een opportuniteit bieden om opleidingen met minder leerlingen toch te laten bestaan." Tot slot werden enkele voorzichtige stappen gezet in de afstemming van de lerarenstatuten. Zo zou een leraar in een netoverschrijdende scholengemeenschap bijvoorbeeld makkelijker van het ene net naar het andere kunnen worden overgeplaatst. De invoering van een gemeenschappelijk statuut voor leraren is echter nog veraf. (Belga)

Onze partners