Toegang tot dringende medische hulp voor mensen zonder papieren moet beter

22/12/15 om 00:31 - Bijgewerkt om 00:31

Bron: Belga

(Belga) De toegang van mensen zonder papieren tot dringende medische zorg moet worden hervormd. Dat stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het wil de aanvragen tot DMH vergemakkelijken en verduidelijken en de zorg waarvoor de betrokken gedekt zijn harmoniseren.

Ook wie onwettig in België verblijft, heeft recht op gezondheidszorg. Mensen zonder papieren kunnen zich niet aansluiten bij een ziekenfonds en moeten zich richten tot het OCMW van hun gemeente. Het KCE heeft een groot aantal mensen op het terrein en mensen zonder wettig verblijf gevraagd naar de sterke en zwakke punten van het systeem. Dat blijkt zijn verdiensten te hebben, maar de manier waarop de procedures worden toegepast varieert sterk van OCMW tot OCMW. Tegelijk werd vastgesteld dat zowel de mensen zonder papieren als de zorgverleners onvoldoende informatie hebben over wat dringende medische hulp precies inhoudt en over de te volgen administratieve procedures. Dat leidt bij de OCMW's tot administratieve overlast en soms overbodige, repetitieve taken. Bovendien zijn de DMH-gegevens niet gecentraliseerd. Het KCE stelt dan ook een hervorming voor. Enerzijds moeten de administratieve procedures eenvoudiger worden gemaakt en geharmoniseerd, anderzijds moet er een efficiëntere organisatie en een betere opvolging komen van de zorgpraktijk en de kosten. In de negen punten tellende hervorming staat het vergemakkelijken en verduidelijken van de aanvragen tot dringende medische hulp vooraan. De rol van de OCMW's moet teruggebracht worden tot de sociale aspecten, terwijl de verantwoordelijkheid over de medische beslissingen bij de artsen moet komen te liggen. Een ander voorstel is het harmoniseren van de zorg waarvoor mensen zonder wettig verblijf zijn gedekt door de zorgdekking identiek te maken aan die van de asielzoekers. (Belga)

Onze partners