Tien bebossingsprojecten goed voor ruim 30 hectare bijkomend bos in Vlaanderen

27/11/11 om 01:45 - Bijgewerkt om 01:45

(Belga) Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvleige heeft tien nieuwe bebossingsprojecten goedgekeurd. Het gaat om projecten van gemeenten en provincies die in maart 2011 hebben gereageerd op een projectoproep. De tien projecten zijn samen goed voor 30 hectare bos.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) lanceerde in maart 2011 een oproep waarbij gemeenten en provincies projecten konden indienen voor de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen. ANB ontving 45 projectaanvragen waarvan er 23 ontvankelijk waren. Uiteindelijk werden er 10 geselecteerd. Het gaat om Aalst, Gent, Opwijk Melle, Wichelen, Oostende, Landen, Sint-Niklaas, de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 30,57 hectare en een bedrag van bijna 1 miljoen euro. De middelen komen uit het Bossencompensatiefonds. Wie bos rooit, moet elders als compensatie bos aanplanten of kan ervoor kiezen een bijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid heeft als opdracht om met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen, ter compensatie van de vergunde ontbossingen. Op 1 december lanceert Schauvliege een tweede projectoproep bebossing aan de lokale overheden en provincies. Tot 30 april 2012 kunnen zij projectvoorstellen indienen. "In de begroting 2012 maakte ik hiervoor opnieuw 1 miljoen euro uit het Bossencompensatiefonds vrij", aldus Schauvliege. Meer info over de nieuwe projectoproep zal vanaf 1 december te downloaden zijn op de website van ANB: www.natuurenbos.be. (DRM)

Onze partners