Theo Francken: "Preopvang WTC III was niet volzet"

04/11/15 om 09:50 - Bijgewerkt om 14:03

De preopvang voor asielzoekers in het WTC III-gebouw in Brussel was afgelopen nacht nog niet volzet. Dat is te horen bij het kabinet van bevoegd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Het Rode Kruis meldde eerder dat tachtig mensen niet terecht konden in de preopvang.

Theo Francken: "Preopvang WTC III was niet volzet"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) © BELGA

Nu blijkt dat die tachtig mensen geen heroproepingsbrief hadden. Daarnaast was er ook nog een buffer voorzien voor kwetsbare vluchtelingen. "Er waren afgelopen nacht nog lege bedden", stelt het kabinet Francken (N-VA). "Die worden vrijgehouden voor mensen die laat toekomen of voor kwetsbare vluchtelingen."

Hoewel alle reguliere bedden - zo'n 500 - dus volzet waren, bleven er volgens het Rode Kruis inderdaad nog zo'n twintigtal bedden over voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. "Het gaat dan om gezinnen met jonge kinderen, zwakkere mensen en ouderen. Jonge, sterke mannen komen als laatste aan bod", zegt An Luyten, woordvoerster van Rode Kruis-Vlaanderen. Het zijn dan ook die mannen die de nacht buiten moesten doorbrengen.

De Dienst Vreemdelingenzaken, de overheid en het Rode Kruis blijven de situatie de komende uren en dagen monitoren. "Zo moeten we bekijken of het om een eenmalige piek gaat en of er meer instroom of uitstroom is", zegt Luyten. "Het is ook nog afwachten hoeveel mensen zich vandaag (woensdag) hebben aangeboden." De beslissing om al dan niet meer opvangplaatsen open te stellen, ligt uiteindelijk bij de overheid. De betrokken partijen houden de situatie nauwlettend in het oog, aldus de woordvoerster.

Dienst Vreemdelingenzaken

Niet alleen de vooropvang in site A van het WTC III- gebouw krijgt te maken met een stijgend aantal vluchtelingen. Net nadat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) begin vorige week de capaciteit van de wachtzaal terugbracht op 150 registraties per dag, neemt de vluchtelingenstroom weer toe. Sinds deze ochtend staan al meer dan 500 mensen aan te schuiven bij DVZ. Wie niet binnen kan, moet minstens acht dagen wachten op de registratie. DVZ voert dagelijks opnieuw meer dan 200 registraties uit, aldus DVZ-woordvoerster Dominique Ernould.

Op maandag 2 november registreerde DVZ bovendien geen nieuwe asielzoekers, waardoor het dinsdag bijzonder druk was. Naast de 228 registraties, werden 385 oproepingsbrieven uitgedeeld om terug te komen op 9 (66 personen), 10 (180 personen) en 12 november (139 personen). Dat 11 november een feestdag is, zal de druk rond die periode nog doen toenemen.

Dienst Vreemdelingenzaken registreert momenteel hoofdzakelijk Syriërs en Afghanen. In de periode dat de druk op de wachtzaal lager was, heeft de dienst naar eigen zeggen veel administratief werk kunnen afhandelen waardoor de dossiers sneller richting Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen kunnen. Dit orgaan beslist uiteindelijk over de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. (Belga/MVM)

Onze partners