Tevredenheid bij de politievakbonden over begrotingscontrole en relance

18/07/12 om 16:53 - Bijgewerkt om 16:53

(Belga) De politievakbonden reageren tevreden op de beslissing van de federale regering om bijkomende middelen te voorzien voor de politie, maar de structurele problemen van het gebrek aan effectieven blijven er niet minder om, zo nuanceerden de politievakbonden. De regeringsmaatregelen laten enkel toe om juist de "bloeduitstorting te stoppen".

In het kader van de begrotingscontrole heeft de federale regering 2 miljoen euro voorzien voor de aanwerving en de vorming van bijkomende politieagenten. Verder zijn honderd bijkomende aanwervingen voorzien bij de federale politie. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet verkreeg bovendien de structurele aanwerving vanaf 2013 van minstens 1.400 politieagenten per jaar. Volgens Eddy Lebon van de politievakbond Sypol.be laat het vrijmaken van 2 miljoen euro door de regering toe om op het terrein zowat honderd politieagenten extra in te zetten tijdens de laatste vijf maanden van dit jaar. Hij spreekt van een "serieuze stap in de goede richting, die toelaat de tendens om te keren". De vakbondsman herinnert eraan dat de politie sinds 2008 met een onderfinanciering kampt en "sindsdien heeft men een oplopend personeelstekort geaccumuluurd". "Dat is goed nieuws, maar het was een absolute noodzaak. Men stopt de bloeduitstorting", reageert Jérôme Aoust van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV). De vakbondsverantwoordelijke wijst er op dat de aaanwerving van jaarlijks 1.400 politieagenten net volstaat om op nationaal niveau het politie-effectief te garanderen. De gemiddelde leeftijd bij de federale politie ligt immers vrij hoog en leidt tot een hoge uitstroom van agenten die op pensioen gaan. "Wij zijn tevreden met de inspanning voor de politie die gebeurt op initiatief van minister Milquet. De regering doet een inspanning maar dit is geen oplossing voor het structureel tekort aan effectieven", reageert Vincent Houssin, nationaal vicevoorzitter van VSOA-Politie. Deze vakbond pleit voor een "acieplan dat de middelen voor de toekomst voorziet". (DTM)

Onze partners