Terreinen Overijse Golf Club verzegeld

23/08/12 om 19:08 - Bijgewerkt om 19:08

(Belga) De terreinen van de Overijse Golf Club, aan de Gemslaan in Jezus-Eik, zijn verzegeld. Dat heeft Belga vernomen van de burgemeester van Overijse, Dirk Brankaer (OV2002). De verzegeling kwam er nadat herhaaldelijk was vastgesteld dat de golfclub een arrest van het Brusselse hof van beroep naast zich neerlegde. Dat hof had de club in augustus 2009 bevolen om alle activiteiten stop te zetten omwille van verschillende bouwovertredingen op het terrein.

Het golfterrein werd in 1988 zonder bouwvergunning aangelegd in een landbouw- en bosgebied dat grenst aan het Zoniënwoud. Omdat het om een kwetsbaar natuurgebied gaat, waren de inbreuken nog steeds niet verjaard toen de Vlaamse overheid, de gemeente Overijse en de Vlaamse Jongeren Overijse in 2004 naar de rechtbank stapten. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg oordeelde in 2006 dat de golfclub bij de aanleg overtredingen had begaan tegen de wet op de stedenbouw voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen, bouwen van afdaken, verhardingen en dergelijke, maar legde geen herstelmaatregelen op omdat de overheid te lang zou gewacht hebben om een rechtszaak aan te spannen. Het Brusselse hof van beroep had zich strenger getoond en beslist dat de Overijse Golf Club zijn golfterrein moest sluiten en in de oorspronkelijke staat herstellen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per overtreding. "De laatste jaren zijn verschillende overtredingen vastgesteld en werd de dwangsom telkens uitgevoerd, zonder dat de Golf Club zich daaraan stoorde", zegt burgemeester Brankaer. "Daarom is het terrein nu verzegeld." (KAV)

Onze partners