Taelman (Open Vld) wil dat regering strategie tegen cybercriminaliteit uitwerkt

24/06/13 om 13:07 - Bijgewerkt om 13:07

(Belga) Martine Taelman, Open Vld-fractieleidster in de Senaat, wil dat de regering dringend werk maakt van de concrete invulling van de nationale cyberstrategie die de regering eind vorig jaar goedkeurde. Volgens staatssecretaris voor Modernisering van de Overheid Hendrik Bogaert is er 20 miljoen euro nodig, gespreid over vier jaar. Taelman is het met Bogaert eens dat deze investering meer dan prioritair is. "De schade vanwege cybercrime loopt hoog op en treft zowel mensen, bedrijven als de overheid", stelt de Open Vld'ster.

De schade van cybercriminaliteit kan volgens verscheidene studies oplopen tot meerdere honderden miljoenen euro, zo verklaarde Bogaert onlangs in de Senaat. Taelman verwijst naar het Norton Cybercrime Rapport 2011, dat stelt dat het totale kostenplaatje voor 2011 347,5 miljoen euro bedroeg. De senatrice wijst erop dat cybercriminaliteit in het regeerakkoord omschreven wordt als een nieuwe bedreiging van niet-militaire aard. In de kadernota Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken wordt onder meer gepleit voor het ter beschikking stellen aan politie en justitie van de nodige wettelijke instrumenten om de informaticacriminaliteit efficiënt te bestrijden, voor het ontwikkelen van een nationale cyberstrategie en van een integraal en geïntegreerd beleid inzake de informatieveiligheid in België. Martine Taelman hoopt dan ook dat bij de volgende begrotingsbesprekingen de nodige middelen zullen worden ingeschreven. (Belga)

Onze partners