Taalvereiste sociaal wonen - Sp.a verspreidt "feitelijke leugens" over wachtlijsten lessen Nederlands

12/07/16 om 19:37 - Bijgewerkt om 19:37

Bron: Belga

(Belga) Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans en haar partij N-VA counteren de kritiek van oppositiepartij sp.a op haar plannen voor het invoeren van een taalkennisvereiste voor sociale huurders. Volgens sp.a zijn er wachtlijsten voor anderstaligen die Nederlands willen leren. "Feitelijke leugens", zo reageert men bij N-VA.

Wie een sociale woning huurt, zal in de toekomst (wellicht vanaf het voorjaar 2017) moeten aantonen dat hij over een basiskennis Nederlands beschikt. Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil de Vlaamse regering de bestaande taalbereidheidsvereiste ombuigen in een taalkennisvereiste. Na één jaar zal de huurder moeten aantonen dat hij voldoende Nederlands kan. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren een geldboete. Oppositiepartij sp.a formuleerde meteen enkele punten van kritiek op de plannen. Zo schoof sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke ook een praktisch bezwaar naar voor. Zo schiet de regering zelf tekort in het aanbieden van voldoende lessen Nederlands voor anderstaligen en zijn er wachtlijsten. Maar die kritiek klopt niet, zegt N-VA-minister Homans. "Uit een aanbodbevraging van het Departement Onderwijs blijkt immers dat er slechts 133 wachtenden waren in februari van dit jaar. Dat is niet eens 0,2 procent van het jaarlijkse aantal cursisten, dat 85.000 bedraagt." "Gelet op dat geringe aandeel, het feit dat je met een foutenmarge rekening moet houden én dat de bewuste bevraging dateert van februari 2016, toen de aanwending van de asielmiddelen nog niet op kruisnelheid was, kunnen we gerust stellen dat er geen wachtlijsten zijn voor cursussen Nederlands voor anderstaligen", klinkt het nog. De sp.a verspreidt volgens de N-VA dus "feitelijke leugens". (Belga)

Onze partners