Taalplannen van Smet krijgen bakken kritiek

29/01/13 om 11:05 - Bijgewerkt om 11:05

De plannen van Onderwijsminister Pascal Smet om taalachterstand bij leerlingen weg te werken worden weinig enthousiast onthaald. Onder meer de Vlaamse Onderwijs Raad heeft kritiek op Smets initiatieven.

Taalplannen van Smet krijgen bakken kritiek

© Belga

Intensieve taalbaden en regelmatig de vaardigheden testen. Zo wil Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) kinderen van allochtone achterstand helpen om snel Nederlands te leren. Maar de Vlaamse Onderwijs Raad (Vlor) is erg scherp voor de plannen van Smet. Volgens de Vlor gaat Smet overhaast te werk. Dat schrijft De Standaard.

De Vlor meent dat de minister het initiatief op een drafje wil afhandelen en daarom onvoldoende rekening heeft gehouden met commentaren en advies uit het werkveld. "Dergelijke bepalingen horen het resultaat te zijn van een uitvoerig debat", klinkt het. "Het gaat om een verregaand ingrijpen in de basisprincipes en de structuur van ons onderwijssysteem." En het ingrijpen in die basisprincipes gebeurde dus te snel. De bevoegde instanties kregen onvoldoende tijd om hun achterban te consulteren. De Vlor spreekt zelfs van een democratisch deficit en "de uitholling van het democratisch gehalte van het regelgevend proces".

Smet wil goedkeuring tegen september

Ook inhoudelijk schoot de Vlor de plannen van Smet vakkundig aan flarden. De organisatie heeft bedenkingen bij de taalbaden. Volgens de Vlor is de ambitie van Pascal Smet om jongeren tot acht weken lang volledig onder te dompelen in een Nederlands taalbad allesbehalve haalbaar. "Het verwerven van specifieke schoolse taalvaardigheid is een proces van lange duur." Bovendien zou de spoedcursus de kinderen bedelven onder een "psychosociale belasting van de betrokken kinderen en hun gezinnen."

Ook de extra verplichte taallessen kunnen rekenen op een njet. De Vlor noemt het initiatief te dwingend. Bovendien zijn de plannen absoluut niet concreet en allesbehalve gedetailleerd. De Vlor blijft met een hoop praktische vragen zitten over de inrichting en de verantwoordelijkheid van de lessen Nederlands. "Hoe beslis je buitenschools bovendien wie een taalachterstand heeft en wie niet?"

De Vlaamse regering hoopt de taalplannen tegen september goedgekeurd te krijgen. Maar de onderwijsverenigingen werken alvast niet mee. Ook de Onderwijsraad liet zijn licht al eens schijnen over de plannen van Smet en ook toen kreeg de Brusselse politicus commentaar te slikken. De Vlor spreekt wel haar waardering uit over de inzet van de minister voor projecten die leerachterstand moeten wegwerken en bruggen willen slaan. Maar aan de uitwerking ervan moet dus nog gesleuteld worden. (De Standaard/EA)

Lees meer over:

Onze partners