Syriëstrijders kunnen binnenkort vluchtelingenstatus verliezen

03/07/15 om 14:06 - Bijgewerkt om 14:06

Mensen die een bedreiging vormen voor de samenleving of de nationale veiligheid kunnen binnenkort hun vluchtelingenstatus verliezen.

Syriëstrijders kunnen binnenkort vluchtelingenstatus verliezen

Theo Francken (N-VA) © BELGA

Erkende vluchtelingen die in Syrië of elders gaan strijden, een gevaar vormen voor de samenleving of ernstige misdrijven hebben gepleegd, zullen binnenkort hun vluchtelingenstatus kunnen verliezen. Binnenlandse Zaken zette daartoe het licht op groen.

Met zijn wetsontwerp biedt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de mogelijkheid om het vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming te weigeren of af te nemen bij mensen die 'een bedreiging vormen voor de samenleving of de nationale veiligheid.'

'Gevaar voor nationale veiligheid'

Concreet viseert Francken definitief veroordeelden voor een bijzonder ernstig misdrijf en mensen waarbij er 'redelijke gronden' bestaan om hen te beschouwen als een 'gevaar voor de nationale veiligheid.' Hetzelfde geldt voor wie in eigen land een misdrijf heeft gepleegd waar in België een celstraf op staat.

Kritiek op de achterliggende bedoeling was er nauwelijks, maar ook binnen de meerderheid stelde men zich vragen bij het vage taalgebruik in het wetsontwerp. Coalitiepartners CD&V en Open VLD vroegen Francken dus minstens meer duidelijkheid te geven bij wat hij precies bedoelt met termen als 'ernstig misdrijf' en 'gevaar voor de nationale veiligheid.'

Willekeur

Dezelfde vrees leeft bij de oppositie, die waarschuwde voor willekeur. 'Het lijkt alsof u krampachtig zoekt naar nieuwe gronden om meer mensen het land uit te krijgen', zo stelde Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt het nog wat scherper, hamerend op het vermoeden van onschuld. Wat bovendien met mensen die niet teruggestuurd kunnen worden, simpelweg omdat het internationaal recht dat niet toelaat bij gevaar op vervolging of als ze dreigen vermoord te worden? En wat met het gezin van een geviseerde vluchteling?

Francken erkent het probleem van niet verwijderbaren. 'Maar dat betekent toch niet dat we hen moeten erkennen en papieren moeten geven', wierp hij op. En voor andere gezinsleden zal steeds geval per geval geoordeeld worden, verzekerde de N-VA'er nog.

Uiteindelijk stemde de meerderheid voor het wetsontwerp, terwijl oppositiepartijen PS, SP.A, Groen, Ecolo en CDH zich onthielden. (Belga/AVE)

Onze partners