Syrië-maatregelen Milquet: 'Antiterrorismewet volstaat'

19/04/13 om 15:24 - Bijgewerkt om 15:24

De eerste voorstellen van Milquet om het vertrek van jihadisten naar Syrië tegen te gaan, zijn nog niet goedgekeurd door de andere ministers.

Er is geen nieuw Koninklijk Besluit nodig om mee gaan strijden in Syrië strafbaar te maken. Ook wat het intrekken van de identiteitskaart betreft, menen de topministers van de regering-Di Rupo dat de versterking en het sneller een beroep doen op het 'Schengen-signalering' volstaan.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) trok met tien voorstellen naar het kernkabinet die moeten helpen het vertrek van jihadisten naar het door een burgeroorlog verscheurde Syrië af te reizen. Daarbij hoorden de voorstellen om het mee gaan strijden strafbaar te maken via een Koninklijk Besluit en de mogelijkheid om de identiteitskaart in te trekken.

Milquet had verschillende (positieve en negatieve) adviezen ingewonnen. Nu was het tijd voor een politieke arbitrage, stelde ze.

Het kernkabinet meent alvast dat het huidige arsenaal binnen de antiterrorismewet volstaat en dat er geen nieuw Koninklijk Besluit nodig is. Ruim twee maanden geleden keurde na de Kamer ook de Senaat de uitbreiding van die wet goed. De tekst maakt dat niet alleen de terreurdaad zelf strafbaar is, maar ook elke poging tot terreur, het rekruteren en aanzetten tot terrorisme, de voorbereiding erop en het geven of volgen van opleidingen om aanslagen te plegen.

Intrekken identiteitskaart

Wat het intrekken van de identiteitskaart betreft, menen de topministers van de regering-Di Rupo dat de versterking en het sneller een beroep doen op het 'Schengen-signalering' eveneens volstaan.

De andere punten, zoals een versterkte grenscontrole, regels over de toelating die ouders aan kinderen moeten geven om naar het buitenland te mogen reizen en een versterking van het diplomatiek dispositief verhuizen naar een werkgroep, om volgende week opnieuw op de agenda te staan.

Preventieprogramma

Wel stemde het kernkabinet in met Milquets "preventieprogramma van gewelddadige radicalisering". "Het voorkomen dat jongeren vertrekken is één ding, maar daarnaast moet ook het probleem van radicalisering ten gronde worden aangepakt", zei premier Elio Di Rupo.

"Onze samenleving is gebaseerd op een aantal fundamentele principes die door iedereen moeten gerespecteerd worden". De premier citeerde de principes van de rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van mannen en vrouwen en wederzijds respect, "waarden waar we niet op mogen toegeven. Wie haat predikt of oproept tot geweld, moet streng worden aangepakt".

Zoals de titel aangeeft, heeft het plan betrekking op preventie.
Bij heel wat voorstellen hebben ook de gewesten en gemeenschappen, de steden en gemeenten en tal van andere actoren een rol te vervullen.

Het programma loopt over zes grote assen. Het gaat daarbij over de versterken van de kennis en expertise over het fenomeen, het wegnemen van de voedingsbodem van frustraties die tot radicalisering kunnen leiden, het verhogen van de weerbaarheid van kwetsbare personen, het ondersteunen van allerlei strategieën, de impact van het internet op radicaliseringsprocessen indijken en het bieden van preventie in de gevangenissen. (Belga/AVE)

Onze partners