Symbooldossier Marianne Thyssen over berekening vennootschapsbelasting ter stemming

15/03/12 om 18:01 - Bijgewerkt om 18:01

(Belga) Volgende week woensdag stemt de commissie economische zaken van het Europees Parlement over een symbooldossier voor de uitbreiding van de Europese interne markt. De commissieleden spreken zich dan uit over het verslag van Marianne Thyssen (CD&V) over een op Europese leest geschoeide grondslag voor de berekening van de vennootschapsbelasting. "Dat moet ondernemen gemakkelijker en goedkoper maken", zegt Thyssen.

Voor alle duidelijkheid: het voorstel van de Europese Commissie dat door Thyssen in een verslag is gegoten dat wellicht een meerderheid in de parlementscommissie zal halen, gaat niet over de tarieven van de vennootschapsbelasting. Die blijven de bevoegdheid van de lidstaten. Wel gaat het over de berekeningswijze: een 'Europese gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting' (afgekort CCCTB, naar de Engelse naam). Met het geharmoniseerde systeem zal een bedrijf dat in verschillende landen actief is zijn winsten en verliezen onderling kunnen compenseren ('consolideren'). Zo wordt er één belastbaar inkomen berekend via gemeenschappelijke Europese regels; een belastbaar inkomen waarop vervolgens de geldende nationale tarieven zullen worden toegepast. "Dit maakt het gemakkelijker om in verschillende landen een vestiging te hebben en te houden en sloopt tal van administratieve barrières op de interne markt", legt Thyssen uit. "Het zorgt er ook voor dat economische en maatschappelijke gronden zwaarder doorwegen dan zuiver fiscale argumenten bij het kiezen van vestigingsplaatsen." Door het hanteren van slechts één systeem voor de berekening van de belastbare grondslag, wordt ondernemen makkelijker gemaakt, maakt Thyssen zich sterk. "Als bedrijven winst en verlies kunnen compenseren, zal ondernemen ook goedkoper worden." (KAV)

Onze partners