Studietoelage te laat aangevraagd? Pech gehad

04/04/13 om 04:36 - Bijgewerkt om 04:36

(Belga) De Vlaamse ombudsman Bart Weekers is "verbolgen" dat de Vlaamse overheid geen studietoelagen wil toekennen aan rechthebbenden die hun aanvraag enkele weken te laat hebben ingediend. "Als het aantal laattijdige aanvragen vier keer hoger ligt dan anders, dan zou het van wijs bestuur getuigen om die mensen alsnog te geven waarop ze recht hebben", zegt hij donderdag in Het Laatste Nieuws. Groen en LDD dienen een voorstel in om alsnog een toelage te geven. Minister van Onderwijs Pascal Smet houdt het been stijf.

Dat er in 2012 zoveel laatkomers waren, komt doordat de overheid de deadline voor een aanvraag een maand heeft vervroegd. Ze heeft die nieuwe deadline ook duidelijk bekendgemaakt. De grote meerderheid van de rechthebbenden heeft zijn aanvraag dan ook netjes tijdig ingediend, maar zowat drieduizend gezinnen kwamen enkele dagen, weken of een maand te laat. Dat zij nu hun toelage mislopen, is volgens de ombudsman "een navrante fout van de overheid". Hij meent dat Vlaanderen "op een schrijnende manier" in de fout gaat. "Dat de overheid zich wel eens vergist, daar til ik niet zwaar aan. Maar dat ze talmt en zelfs weigert om die vergissing recht te zetten, vind ik niet kunnen". Hij heeft de Vlaamse overheid aanbevolen de 2.861 aanvragers van juni 2012 alsnog "uitzonderlijk en eenmalig" hun toelage toe te kennen. Minister Smet is niet van plan daar op in te gaan. "Wij willen iedereen een gelijke behandeling garanderen. Waar dienen deadlines anders voor", luidt het. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman betwist niet dat de overheid goed gecommuniceerd heeft. De vraag om de toelage toch toe te kennen, ziet ze als een vraag om mild te zijn "voor een kwetsbare bevolkingsgroep". Samen met LDD pleit Groen voor de automatische toekenning van de studietoelage. Ze zullen een voorstel daarover opnieuw indienen. (LOD)

Onze partners