Strijd tegen sociale dumping: 'Verplichte badge voor elke bouwvakker'

05/12/14 om 08:13 - Bijgewerkt om 08:21

Staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein wil iedereen die op een bouwwerf werkt, registreren. 'Een auto rijdt toch ook rond met een nummerplaat?'

Strijd tegen sociale dumping: 'Verplichte badge voor elke bouwvakker'

© reuters

Momenteel is er al een verplichte badge voor Belgische werknemers, de zogenoemde 'construbadge'. Dat systeem wil Tommelein nu uitbreiden naar alle werknemers. Daarmee wil hij de strijd tegen sociale dumping opvoeren. Nu gebeurt het dat mensen uit Bulgarije of Roemenië hier voor een laag loon komen werken zonder sociale bescherming. 'Dat zijn heuse maffiapraktijken', stelt Tommelein. 'Het loopt de spuigaten uit.'

Werf volledig kunnen controleren

Tommelein wil snel werk maken van nieuwe maatregelen want de huidige situatie zorgt ervoor dat er jobs verloren gaan, en werkt oneerlijke concurrentie in de hand. 'Zowel werkgevers als werknemers willen dat dit snel wordt aangepakt', stelde Tommelein in De Ochtend.

'Voor de buitenlanders is zo'n badge nu nog optioneel, maar ze moeten er wel zelf voor betalen. Dat moedigt niet aan om het te doen', zegt Tommelein in De Morgen.

Hij benadrukt dat zo'n badge nodig is zodat de sociale inspectie naar behoren kan werken. 'Het is nochtans belangrijk dat elke bouwwerf volledige informatie heeft over wie daar aanwezig is, zonder uitzondering. want pas dan is een werf volledig controleerbaar voor inspecteurs. Een auto rijdt toch ook rond met een nummerplaat? '

Ook op kleine werven

Tommelein pleit er vandaag bij de regering ook voor om de badge in te voeren op kleine werven. 'Anders zal je de strijd tegen de sociale dumping - een massaal fenomeen in de bouw - nooit serieus kunnen voeren.'

Strijd tussen Oost- en West-Europa

Toch is het duidelijk dat dit probleem niet stopt aan de Belgische grens. In Europa is er voorlopig nog een vrij verkeer van personen. 'Dat stel ik niet in vraag', stelt Tommelein. 'Maar dit is wel een Europees probleem. Want nu gaan we naar een situatie waarbij een strijd ontstaat tussen Oost- en West-Europa. Want momenteel hebben Roemenië en Bulgarije er geen belang bij om mee te werken. Dat zou hun geld kosten.'

Bondgenoten

Tommelein wil daarom een aanpassing van de Europese regels. 'Als je tegen Europa wil vechten, dan haal je het niet', legt hij uit. 'Daarom moeten we bondgenoten zoeken om onze zaak te bepleiten.'

Tommelein wil ook "risicolanden" zoals Roemenië en Polen ervan overtuigen dat ze baat hebben bij de aanpak van sociale fraude, bijvoorbeeld door hun een deel van de sociale bijdragen aan te bieden die in België worden geïnd. (JH)

Lees meer over:

Onze partners