Strengere regels rond gezinshereniging van kracht

23/09/11 om 17:03 - Bijgewerkt om 17:03

(Belga) De nieuwe wet die strengere regels oplegt voor gezinshereniging gaat vandaag van kracht. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken.

De wet is het werk van het parlement, dat bij gebrek aan een nieuwe regering zelf de regels herschreef. Dat gebeurde een meerderheid van N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en MR. Bedoeling van die wijziging is dat de voorwaarden die nu al voor bepaalde categorieën van personen gelden voor iedereen van kracht worden. De regels worden voor Belgen en niet-EU'ers gelijkgeschakeld. Voor EU'ers gelden minder strenge regels. Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken. Het inkomenscriterium geldt niet wanneer het gaat om minderjarigen. Gezinshereniging kan voor Belgen straks enkel wanneer ze 21 jaar zijn. Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard. De naleving van alle criteria kan straks ook drie jaar lang worden gecontroleerd. Nieuw is tevens dat het laten overkomen van ouders en grootouders niet meer mogelijk zal zijn. EU'ers kunnen dat wel nog. (OSN)

Onze partners