Strengere criteria voor verblijf om medische redenen in Staatsblad verschenen

06/02/12 om 17:08 - Bijgewerkt om 17:08

(Belga) Binnenkort gelden strengere regels voor het verkrijgen van een machtiging voor een verblijf in ons land omwille van medische redenen. De wet met strengere criteria is vandaag in het Staatsblad verschenen, meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block. Voor de Open Vld-politica is de nieuwe wet "een belangrijk instrument in de strijd tegen de misbruiken" van de procedure.

Het aantal aanvragen om regularisatie voor medische redenen is de laatste jaren sterk gestegen. In 2008 werden 5.426 aanvragen genoteerd. Dat aantal was vorig jaar opgelopen tot 9.675 aanvragen. Om de stroom aanvragen aan te kunnen, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken in 2011 achttien geneesheren aangeworven. De nieuwe wet, die op 16 februari in voege treedt, voert onder meer een medische filter in op het ogenblik van de ontvankelijkheidsonderzoek of van bij het begin van het dossier. De dokters van de Dienst Vreemdelingenzaken gaan na of het om een zware ziekte gaat die niet in het land van herkomst kan worden behandeld. Als dat wel mogelijk is, dan wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Voorts bepaalt de wet dat het medisch getuigschrift niet ouder dan drie maanden mag zijn. Bovendien wordt iemands aanvraag geweigerd indien hij of zij zonder geldige reden niet komt opdagen op de afspraak met de geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken. (BENOIT DOPPAGNE)

Onze partners