Steun voor bejaarden wordt opgedreven

04/10/11 om 15:50 - Bijgewerkt om 15:50

Voor 9000 bejaarden die thuis veel zorgen krijgen, komt de Vlaamse zorgverzekering vanaf 2012 met een hogere tegemoetkoming over de brug dan de huidige 130 euro per maand.

Steun voor bejaarden wordt opgedreven

© ImageGlobe

De Vlaamse zorgverzekering bestaat deze maand tien jaar. Met een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro dekt die verzekering voor een deel de kosten van niet-medische zorg (vervoer, poetshulp, mantel- en gezinszorg, hulpmiddelen enzovoort) van mensen die thuis verzorgd worden of in een woonzorgcentrum (bijvoorbeeld een rusthuis) verblijven. Eind 2010 ontvingen meer dan 210.000 mensen die tegemoetkoming (bijna 140.000 verbleven thuis en 71.000 in een woonzorgcentrum). Sinds de start van de Vlaamse zorgverzekering in 2001 groeit dat aantal elk jaar met 5 à 6 procent aan. Dit jaar zal de kaap van 220.000 overschreden worden.

In 2010 betaalde de Vlaamse zorgverzekering via zeven zorgkassen (vijf van de ziekenfondsen, een publieke kas en een privéverzekeraar) 290 miljoen euro aan tegemoetkomingen. Naast een toelage van de Vlaamse overheid (160 à 170 miljoen) dragen 4,4 miljoen Vlamingen ouder dan 26 jaar jaarlijks 25 euro bij. In Brussel doen 50.000 mensen dat eveneens. Voorts is in tien jaar een reserve van bijna 900 miljoen opgebouwd.

De Gezinsbond dringt aan op grotere inspanningen van de zorgkassen om alle thuiswonende 90-plussers in Vlaanderen te helpen met de zorgverzekering. Ongeveer een kwart van die 90-plussers krijgt nu niets, terwijl jaarlijks een aanvraag van gemiddeld 450 van hen wordt geweigerd omdat ze zich sterk voordoen uit vrees voor een plaatsing in een rusthuis.

Een tegemoetkoming van 130 euro neemt bij veel ouderen die thuis verzorgd worden de bestaansonzekerheid in grote mate weg, blijkt uit onderzoeken van het Hoger Instituut van de Arbeid en van Christelijke Mutualiteiten (CM). Toch volstaat dat bedrag voor de helft onder hen niet om alle niet-medische zorgkosten te betalen. Bij een kwart van die ouderen lopen ze zelfs op tot 230 euro per maand. De CM pleiten daarom voor een indexering van de tegemoetkoming en voor een extra bedrag voor ouderen met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Op een CM-congres over tien jaar Vlaamse zorgverzekering eind vorige week kondigde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aan dat een extra tegemoetkoming er vanaf 2012 alvast komt voor 9000 thuiswonende en zwaar zorgbehoevende bejaarden. Vandeurzen legde ook uit hoe de Vlaamse zorgverzekering op termijn opgenomen zal worden in een algemeen stelsel van Vlaamse sociale bescherming. Dat stelsel zal worden opgevat als een volksverzekering met bijdragen op basis van het inkomen. Behalve de zorgverzekering zal via die weg in een eerste fase ook een Vlaamse premie voor kinderen van 0 tot 2 jaar worden uitgekeerd, en zal een maximumfactuur voor thuiszorg worden ingevoerd. In een tweede fase volgt een dekking van hospitalisatiekosten en van de plafonnering van de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum.

Patrick Martens

Lees meer over:

Onze partners