Steeds minder patiënten behandeld met antibiotica

19/12/12 om 10:59 - Bijgewerkt om 10:59

(Belga) Het aantal mensen dat in België met een antibioticum wordt behandeld is in dalende lijn, en steeds meer mensen gebruiken het meest aangewezen antibioticum. Dat zijn enkele opvallende conclusies van een grootschalig onderzoek van de Universiteit Antwerpen (UA), in samenwerking met het InterMutualistisch Agentschap (IMA). In totaal werden zowat 62 miljoen voorschriften geanalyseerd uit de periode 2002-2009.

Volgens het UA-onderzoek daalde tussen 2002 en 2009 niet alleen het aantal met antibiotica behandelde mensen, maar ook het aantal behandelingen en verkochte verpakkingen. Bovendien steeg in dat laatste cijfer het aandeel van amoxicilline, het aanbevolen antibioticum voor de meeste luchtweginfecties, ten opzichte van breedspectrumantibiotica, die meer types bacteriën treffen dan nodig. De bekende, hiermee tegenstrijdige alarmerende cijfers over een nog steeds stijgend antibioticagebruik zouden te wijten zijn aan het feit dat de hoeveelheid antibiotica per verpakking de voorbije tien jaar wel steeg. Door zowel een stijging van het aantal tabletten per verpakking als van de hoeveelheid actief bestanddeel per tablet, steeg de consumptie uitgedrukt in DDD (Defined Daily Dose), een internationaal aanvaarde meeteenheid gekoppeld aan de hoeveelheid actief bestanddeel. Toch lijken preventiecampagnes rond antibioticagebruik en met name rond dreigende antibioticaresistentie nu een effect te hebben. Die nationale acties, die sinds 2000 worden gehouden, richten zich zowel op gebruikers als op artsen. "Hoewel de beschikbare gegevens strikt genomen niet toelaten om te spreken van een oorzakelijk verband tussen de acties en de vastgestelde daling, is dit meer dan waarschijnlijk het geval", zegt prof. Herman Goossens (UA). (MVL)

Onze partners