'Stedelijke problemen gaan iedereen aan' (Veli Yüksel)

22/11/11 om 10:54 - Bijgewerkt om 10:54

Vlaams Parlementslid Veli Yüksel vraagt meer aandacht voor de steden.

'Stedelijke problemen gaan iedereen aan' (Veli Yüksel)

Volgens Veli Yüksel (CD&V) oogt de balans van zestien jaar stedelijk beleid in Vlaanderen mager. Tussen de beleidsbrief van de socialist Leo Peeters, de eerste Vlaamse minister bevoegd voor de steden, en de recente beleidsbrief van diens partijgenoot, Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche, is volgens Yüksel veel gepraat maar weinig geleverd.

Waar wringt de schoen? Veli Yüksel: Minister Van den Bossche maakt in haar beleidsbrief over de steden nog altijd dezelfde analyse als zestien jaar geleden: de Vlaamse steden worden geteisterd door armoede, stadsvlucht en verloedering van de publieke ruimte. Tegelijk prijst de minister de steden als centra van creativiteit en vernieuwing, maar het is allemaal erg vrijblijvend. Ik mis oprechte bezorgdheid voor de stad en haar inwoners. De minister neemt veel initiatieven op het gebied van Wonen en Energie, maar behandelt haar bevoegdheid Steden stiefmoederlijk. Dat is jammer, want door de demografische groei zullen steeds meer Vlamingen in de steden wonen.

Waar pleit u voor?

Yüksel: Ik zou een stevig Vlaams stedenbeleid willen, dat een antwoord biedt op de stijgende behoeften. Er is in de steden een groot tekort aan kinderopvang, betaalbare woningen, sportfaciliteiten, zorgvoorzieningen enzovoort. Ook de mobiliteit draait in de soep. De Vlaamse regering, en met name de bevoegde minister, zou zich veel actiever met de steden moeten gaan bemoeien. Wat goed is voor de steden, is overigens ook goed voor het gebied errond. Het is tijd voor actie, het beleid moet een versnelling hoger schakelen. Elke Vlaamse minister zou actief rekening moeten houden met de invloed van zijn of haar beleidsdaden op de steden.

In het Vlaams Parlement valt meestal weinig belangstelling voor de steden te bespeuren.

Yüksel: Dat heeft te maken met onze kerktorenmentaliteit. Veel collega's staan niet stil bij problemen die zich niet in de eigen achtertuin afspelen. Maar dat is kortzichtig. Als er in Antwerpen een opvangcrisis van asielzoekers is, dan voelen ook Schilde en Brasschaat daarvan de gevolgen. De stedelijke problemen gaan iedereen aan. Ik roep mijn collega's in het parlement dan ook op om meer wakker te liggen van de steden. Door een gebrek aan visie is het stedenbeleid vandaag in Vlaanderen verengd tot een debat over de centen.

Zou een project als Uplace, het megashoppingcomplex onder het viaduct van Vilvoorde, groen licht krijgen indien de Vlaamse overheid te allen tijde het belang van de steden voor ogen hield? Yüksel: Allicht niet, omdat de Vlaamse regering dan rekening zou hebben gehouden met de impact van zo'n project op de hele regio en de omliggende stadskernen.

U hebt kritiek op Freya Van den Bossche, maar CD&V staat niet bekend om haar warme liefde voor de steden en scoort er electoraal ook vaak zwak.

Yüksel: Er heeft zich binnen CD&V een kentering voltrokken: men begint in te zien dat steden een aparte benadering vergen. Samen met Brussels Parlementslid Bianca Debaets zit ik in de partij een werkgroep over steden voor. Wij toetsen alle voorstellen van CD&V op hun stedelijkheid, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. (HR)

Lees meer over:

Onze partners