Stad Leuven en KU Leuven dokteren plan uit voor duizenden nieuwe studentenkoten

24/01/12 om 17:13 - Bijgewerkt om 17:13

(Belga) De stad Leuven en de KU Leuven hebben een plan uitgedokterd om op termijn duizenden nieuwe studentenkamers te realiseren. De KU Leuven raamt dat ze tegen 2015 5.000 studenten meer zal tellen, waarvoor circa 3.500 nieuwe studentenkoten nodig zijn. De toename is een gevolg van verlenging van de duur van masteropleidingen, verhoogde participatiegraad aan het hoger onderwijs, toename internationale studenten en instroom uit andere hogescholen.

De stad stelde in overleg met de alma mater een lijst van sites op waar grootschalige projecten gerealiseerd kunnen worden met telkens een minimaal 50 kamers. Het gaat om gronden die niet geschikt zijn voor de bouw van gezinswoningen en waar de projecten niet belastend zijn voor de omgeving. Een voorbeeld is het Engels Plein vlakbij de Leuvense ring. In Leuven gelden heel wat beperkingen voor de realisatie van studentenwoningen. Zo is het niet toegelaten bestaande panden op te delen in studentenkamers. De KU Leuven zelf wil op eigen terreinen alvast 1.000 bijkomende kamers realiseren. Circa 400 kamers zijn momenteel in uitvoering of werden recent uitgevoerd. Wat private initiatieven betreft, biedt de KU Leuven aan een samenwerkingsovereenkomst voor 27 jaar te sluiten. De projectontwikkelaars dienen hierbij te voldoen aan kwaliteitseisen, enkel studenten (ook internationale) en onderzoekers te huisvesten en minimaal 20 procent te verhuren aan maximum 300 euro huur per maand (bij huurcontracten van 10 maanden). Door het sluiten van dergelijke overeenkomst wordt de promotor tevens ontheven van bepalingen uit het grond- en pandendecreet in verband met een minimaal aantal sociale woningen. De stad versoepelt verder haar parkeernorm gevoelig. (BRUNO FAHY)

Onze partners