Staatsveiligheid - Vlaams Belang wil themadebat in de Senaat

19/02/13 om 12:33 - Bijgewerkt om 12:33

(Belga) Het Vlaams Belang wil dat er een themadebat komt over de Staatsveiligheid. In een brief aan Senaatvoorzitster Sabine de Bethune vraagt fractieleidster Anke Van dermeersch een dergelijk debat. Dat houdt in dat elke fractie een nota overmaakt met haar standpunt over het thema, waarna er een plenair debat komt.

Voor het Vlaams Belang blijkt over de recente heisa over de Staatsveiligheid duidelijk dat de parlementaire controle over de dienst versterkt moet worden. Die controle wordt vandaag uitgeoefend door de begeleidingscommissie van het Comité I, waar niet alle fracties zitting in hebben en zij dus ook geen zicht op of inspraak over de controle hebben. "Zolang de Staatsveiligheid blijft bestaan, is het evenwel een absoluut minimum dat de controle erop wordt verscherpt", stelt Van dermeersch. Dat kan enkel door alle politieke fracties de mogelijkheid geven aan de controle op de Staatsveiligheid te participeren en zitting te hebben in de begeleidingscommissie. Ook andere maatregelen zijn evenwel noodzakelijk om de controle doorzichtiger te maken, luidt het nog. (DLA)

Onze partners