Staatssecretaris Bogaert wil overbevolking en absenteïsme gevangenispersoneel bestrijden

01/02/13 om 19:43 - Bijgewerkt om 19:43

(Belga) De staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Modernisering en Openbare Diensten, Hendrik Bogaert (CD&V), zegt dat het aanpakken van de overbevolking al een deel van het absenteïsmeprobleem onder het gevangenispersoneel kan oplossen. Na afloop van een bezoek aan de gevangenissen van Lantin, Vorst en Gent verklaarde Bogaert dat er met de vakbonden vier voorstellen uitgewerkt worden om het probleem aan te pakken.

In ons land is gemiddeld 9 procent van de pentitentiair beamten afwezig, met uitschieters tot 22 procent in bepaalde afdelingen, wat veel te hoog is. Over de inhoud van de voorstellen om het absenteïsme aan te pakken, wil Bogaert niet uitweiden. Wel zegt hij dat er voor overheidspersoneel in het algemeen een verloningssysteem naar werk moet komen, dat de discriminatie tussen contractuelen en statutairen moet worden weggewerkt en dat een arbeidsrechtbank nodig is voor de ambtenarij. De staatssecretaris is ook voorstander van sociale verkiezingen bij de overheidsadministratie. Bogaert blijft erbij dat hij het gevangenispersoneel liever 38 of 40 uur ziet werken, weliswaar op vrijwillige basis en met een salarisverhoging. "We kunnen het niveau van onze sociale zekerheid anders niet handhaven." Bogaert stond erop zijn appreciatie voor het werk van het gevangenispersoneel uit te drukken. "De mensen werken in bijzonder moeilijke omstandigheden, de overbevolking zet zich op medewerkers, maar er spelen ook andere factoren mee, zoals een verouderde infrastructuur." In sommige instellingen is er een bevolking tot 180 procent van de capaciteit. Bogaert wijst op de inspanningen om in 2013 één en in 2014 drie nieuwe gevangenissen te openen. (ERIC LALMAND)

Onze partners