Staatshervorming: Werkwijze en timing krijgen vorm

27/01/12 om 16:40 - Bijgewerkt om 16:40

De staatssecretarissen voor Staatshervorming, Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, hebben een timing en aanpak klaar voor de staatshervorming.

Staatshervorming: Werkwijze en timing krijgen vorm

© Belga

De staatssecretarissen voor Staatshervorming, Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, hebben in de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet meer toelichting gegeven over de methode en de timing van de staatshervorming.

De ministerraad besliste ook een schrijven te sturen naar alle federale administraties en ministers om een inventaris te vragen van de gevolgen van de staatshervorming en de bevoegdheidsoverdrachten. Het gaat daarbij onder meer over de nodige aanpassingen aan reglementen, wetten en koninklijke besluiten, maar ook over het beheer van personeel en gebouwen.

Wathelet en Verherstraeten wezen erop dat er momenteel reeds op heel wat fronten gewerkt wordt. Ze herhaalden dat het de bedoeling is om reeds voor het zomerreces een eerste pakket door het parlement goedgekeurd te hebben, met name de splitsing van BHV, de financiering van Brussel, het stemmen in het buitenland, de hervorming van de Senaat en indien mogelijk ook de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV.

Een tweede pakket met onder meer de financieringswet en de bevoegdheidsoverdrachten moet voor het einde van de legislatuur goedgekeurd worden. Er zal een werkverdeling tussen Kamer en Senaat gebeuren om sneller te kunnen werken. Welke assemblee welk deel van het communautair akkoord het eerst zal behandelen, is nog niet uitgemaakt. Wel zullen de teksten over de hervorming van de Senaat in de hoge vergadering worden ingediend.

Servais Verherstraeten benadrukte dat de acht partijen het advies van de Raad van State zullen vragen over de verschillende teksten. Dat is enkel verplicht voor ontwerpen van de regering, maar de groenen maken geen deel uit van de meerderheid en de acht wilden toch een advies om fouten te vermijden.

KritiekZoals verwacht kwam er hevige kritiek van de twee Vlaamse partijen die niet bij het communautaire akkoord betrokken waren. Ben Weyts herhaalde de N-VA-kritiek dat de staatshervorming veel zal kosten voor de Vlamingen en vooral meer problemen zal opleveren. Hij had ook heel wat kritiek op de plannen om artikel 195 van de Grondwet tijdelijk te wijzigen. "Wat de regering doet is erger dan wat de Hongaarse regering doet", vond hij. Stefaan Van Hecke (Groen) reageerde daarop dat de staatshervorming ruimer is dan de grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar verklaard werden.

Barbara Pas kondigde aan dat het Vlaams Belang de staatshervorming met alle middelen zal bestrijden in het parlement. Wat BHV betreft, stelde ze dat ze liever geen splitsing had dan de huidige slechte splitsing die door de acht partijen is afgesproken. (Belga/INM)

Onze partners