Splitsing BHV nefast voor efficiëntie justitie

13/10/11 om 19:46 - Bijgewerkt om 19:46

(Belga) De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de verdeelsleutel die daarbij is afgesproken voor het aantal Franstalige en Nederlandstalige rechters in Brussel, is nefast voor de efficiënte en snelle werking van justitie. Dat zegt Luc Hennart, de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Door de verdeelsleutel zouden er Nederlandstalige rechters verdwijnen, waardoor de gerechtelijke achterstand zou vergroten.

In het akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement is afgesproken dat de toekomstige rechtbank van eerste aanleg in Brussel voor 80 procent uit Franstaligen en voor 20 procent uit Nederlandstaligen zou bestaan, een cijfer dat de Brusselse rechters verbijstert. "Niet alleen stellen we vast dat er geen enkele kaderuitbreiding wordt voorzien voor de rechtbank van eerste aanleg, terwijl er een schrijnend tekort is aan Franstalige rechters", klinkt het bij monde van voorzitter Hennart. "Bovendien zal het aantal Nederlandstalige rechters drastisch verminderen, terwijl de werklast ongewijzigd blijft." Van de 41 Nederlandstalige rechters zouden er immers nog slechts 28 overblijven. Ook het griffie- en andere personeel zou worden teruggebracht, net als de werkingsmiddelen. "In dat geval zal niet alleen de gemiddelde behandelingsduur van een zaak voor de nieuwe Nederlandstalige Brusselse rechtbank aanzienlijke vertraging oplopen, én zal de kwaliteit van de dienstverlening er onvermijdelijk op achteruit", gaat de voorzitter verder." Met dit akkoord is van een efficiëntere en betere justitie voor alle burgers geen sprake, aldus voorzitter Hennart. "Nochtans, dachten wij, was dat de bedoeling." (KAV)

Onze partners