Sperperiode - Laruelle wil systeem behouden

22/11/12 om 11:25 - Bijgewerkt om 11:25

(Belga) "Juist omdat de sperperiode een eerlijke concurrentie tussen de grote ketens en de zelfstandige handelaars handhaaft, moet zij behouden blijven." Dat zegt federaal minister van Middenstand, kmo's en Zelfstandigen, Sabine Laruelle (MR), in een reactie op het arrest van het Hof van Cassatie dat volgens sommigen een einde zal maken aan de sperperiode.

Laruelle zegt in een persbericht dat ze contact heeft opgenomen met de zelfstandigenorganisaties "om de eerlijke concurrentie tussen de winkelketens enerzijds en de kleinere modewinkels anderzijds te vrijwaren". "De sperperiode maakt deel uit van de Europese doelstelling 'Think Small First': zij beantwoordt aan de bezorgdheden van de kleinere ondernemingen, in dit geval van de kleine handelaars", luidt het. Net als Unizo wijst de minister erop dat het cassatiehof zich op een oude wet op de handelspraktijken baseert, "hoewel deze niet meer van toepassing is". In de nieuwe wetgeving op de marktpraktijken uit 2010 staat de bescherming van de kleinere modewinkels centraal, en niet langer de bescherming van de consument. Dat laatste botst met een Europese richtlijn. Volgens Laruelle beantwoordt de wet van 2010 "volledig aan hetgeen Europa voorschrijft". (AURORE BELOT)

Onze partners