SP.A wil vaste pensioenleeftijd afschaffen

09/01/14 om 13:57 - Bijgewerkt om 13:57

De socialisten willen af van de vaste pensioenleeftijd en een rechtvaardiger en betaalbaarder systeem invoeren.

SP.A wil vaste pensioenleeftijd afschaffen

© Belga

De SP.A pleit voor een gelijke loopbaan van 42 jaar voor iedereen. Wie start met werken - of zich als werkzoekend aanmeldt - op 18, moet dus op 60 recht krijgen op een volwaardig pensioen. Dat moet een transparanter, rechtvaardiger en betaalbaarder systeem geven, denkt voorzitter Bruno Tobback. Aan de pensioenberekening verandert het voorstel niets.

Doel van het plan is zekerheid bieden, zeggen de socialisten. Vandaag is de officiële pensioenleeftijd 65, waarbij een hele reeks uitzonderingen zijn ingebouwd "om het leefbaar te houden". "Bovendien moet iemand die op zijn achttiende begint, vandaag eigenlijk 47 jaar werken om recht te hebben op een echt pensioen", aldus Tobback. Een gelijke loopbaanduur voor iedereen moet dat verhelpen.

42 jaar is voldoende

De socialisten denken dat 42 jaar voldoende is, al kan dat door de stijgende levensverwachting in de toekomst wel omhoog. Tobback verwacht echter niet dat een optrekking naar 43 nodig zou zijn voor 2030. Iedereen moet op zijn vijftigste in elk geval zekerheid hebben over zijn of haar pensioenleeftijd. "Dan moet die worden vastgeklikt", klonk het. Voor wie nu al vijftig is, verandert het SP.A-voorstel dus zeker niets. "Een pensioen mag geen risicobelegging zijn, want dat haalt alle geloofwaardigheid en vertrouwen onderuit."

Wie erg lang studeert, zoals bijvoorbeeld dokters, zal natuurlijk pas op oudere leeftijd met pensioen kunnen. Maar de samenleving heeft ook meer in hen geïnvesteerd en hun lonen en pensioenen liggen vaak hoger, dus dat is voor Tobback perfect rechtvaardig. Maar wie na een universitaire studie van vijf jaar aan de slag gaat, kan dus wel gewoon op de huidige wettelijke leeftijd van 65 met pensioen.

Geen plicht

"Belangrijk is ook dat het gaat over loopbaanjaren, niet over gewerkte jaren", onderstreepte Kamerlid Meryame Kitir. "Dus de teller begint te lopen wanneer je afgestudeerd bent." Pensioen na 42 jaar blijft in het SP.A-voorstel ook een recht, geen plicht. "Wie langer aan de slag blijft moet daar ook een beter pensioen mee kunnen opbouwen", aldus Tobback.

Volgens de socialisten is hun voorstel niet enkel rechtvaardiger en transparanter, maar ook betaalbaarder. De vergrijzingskosten volledig dekken of laten dalen doet het niet, wel de stijging afremmen. "Voor zover je dat kan berekenen, gaat het om 1 à 1,5 procent van het bbp minder stijging van de pensioenkost in de komende jaren", vermoedt Tobback.

Mensen langer aan het werk houden

Mensen langer aan de slag houden is voor de socialisten de kern van de zaak. De werkzaamheidsgraad van Belgische vijftigplussers behoort immers maar tot de middenmoot in de EU, verklaarde minister Monica De Coninck. Voor 55-plussers schommelt het cijfer zelfs rond de veertig procent. De Coninck roept de werkgevers wel op actief te werken aan kansen voor vijftigers. Duidelijkheid over de lengte van de loopbaan gaat het plannen voor werknemers in elk geval veel makkelijker maken, denkt ze.

Enkel privé

Het SP.A-voorstel slaat voorlopig enkel op de pensioenen in de private sector, niet op de ambtenarenpensioenen. "We willen beide systemen toch naar elkaar laten toegroeien", argumenteerde Tobback. "Mijn ideale systeem bij zo een eenheidsstelsel, is dit systeem." De huidige "uitzonderingen en zijsporen" - zoals het brugpensioen, vallen in het nieuwe SP.A-voorstel weg. "Iedereen beseft nu al dat die geleidelijk aan aan het verdwijnen zijn", zei de SP.A-voorzitter. Al houdt hij wel een slag om de arm voor de "echt zware beroepen" en mensen die "fysiek echt niet meer meekunnen". "Al is de vraag of je die op dat moment in het pensioensysteem moet onderbrengen", klonk het.

Beslis je voor het eind van je 42 jaar om al te stoppen met het zoeken van werk, en dus helemaal van de arbeidsmarkt verdwijnt, verlies je onder het SP.A-voorstel tijdelijk je inkomen. De huidige gelijkgestelde periodes - zoals bijvoorbeeld zorgverlof - blijven wel behouden. "Wie om één of andere reden niet kan werken, kan op een gelijkstelling blijven rekenen. Wie niet wil werken, dat is iets anders", verzekerde Tobback. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners