SP.A ontbindt Aalsterse afdeling: 'Partij respecteert mening leden niet'

13/01/14 om 11:43 - Bijgewerkt om 15:30

SP.A ontbindt haar Aalsterse afdeling, waarmee het tot heibel kwam omwille van het bestuursakkoord dat de socialisten met N-VA en CD&V wilden sluiten. SP.A stapt daardoor uit het Aalsters bestuur.

SP.A ontbindt Aalsterse afdeling: 'Partij respecteert mening leden niet'

Bruno Tobback © Belga

SP.A heeft een definitieve beslissing genomen in het conflict tussen de moederpartij en (leden van) de afdeling in Aalst: die afdeling wordt ontbonden. Daarmee stapt de SP.A de facto uit het bestuur. Wie de 'doelstellingen' van de partij onderschrijft, is meteen welkom in de nieuwe afdeling.

'Het SP.A-partijbureau heeft unaniem het advies gevolgd van de Administratieve commissie met betrekking tot de problemen in de Aalsterse afdeling. Deze commissie oordeelde dat de onophoudelijke publieke onenigheid binnen deze afdeling de belangen van de partij onherstelbaar dreigde te schaden.' Zo klinkt het droog in een persmededeling van SP.A.

Het advies van de Administratieve commissie was om 'met onmiddellijke ingang de SP.A-afdeling Aalst te ontbinden en opdracht te geven aan de huidige voorzitter en politiek-secretaris om, eveneens onmiddellijk, een nieuwe afdeling op te richten met medewerking en onder toezicht van de voorzitter en de secretaris van SP.A Oost-Vlaanderen.'

Door de ontbinding zijn alle leden van de Aalsterse afdeling ontslagnemend. Wie echter de 'doelstellingen en actiemiddelen' van de SP.A onderschrijft, 'inclusief de afwijzing van de deelname aan de huidige bestuurscoalitie in Aalst, wordt onmiddellijk en zonder onderbreking van lidmaatschap opnieuw aangesloten'. Meer commentaar wil voorzitter Bruno Tobbackniet kwijt, klinkt het desgevraagd.

De ontbinding van de Aalsterse afdeling betekent de facto dat SP.A uit het bestuur stapt.

Dylan Casaer legt zich niet neer bij beslissing partij

De Aalsterse schepen Dylan Casaer, bevoegd voor Personeel, Mobiliteit en Welzijn, zegt 'de stellige indruk' te hebben dat de beslissing om zijn afdeling te ontbinden 'meer te maken heeft met profilering naar de verkiezingen in mei toe dan met bezorgdheid over het belang van Aalst en zijn lokale afdeling'. In een eerste reactie zegt Casaer zich niet neer te leggen bij de beslissing.

Dylan Casaer

Dylan Casaer

'Ik ben verrast', aldus Casaer. 'Ik wist niet dat dit geagendeerd stond en we hebben onze rechten van verdediging niet kunnen laten gelden. Voor zover we in beroep kunnen gaan, zullen we dat zeker doen. Noch ik, nochAnn Van de Steen (tweede SP.A-schepen in Aalst, red.) hebben weet van een besluit of beraadslaging van of voor deze commissie. Er werd beslist op basis van één stem in het kapittel. Het zou niet meer dan fair zijn om de twee klokken te horen.'

Als reactie op de beslissing dat enkel leden die de bestuursdeelname afwijzen terug lid kunnen worden, wijst Casaer erop dat ongeveer 70 procent van de leden in Aalst vóór een bestuursdeelname stemden. 'Dat SP.A nationaal het daar niet mee eens was, dat weten we. Maar een lokale afdeling heeft de nodige autonomie. Ik stel alleen vast dat SP.A nationaal de beslissing van de leden en de autonomie niet respecteren.'

Gevolgen voor mandaat onduidelijk

Wat de gevolgen zijn voor zijn schepenmandaat, is volgens Casaer niet duidelijk. 'We gaan de interne statuten bekijken en het gemeentedecreet erop nazien', klinkt het. Over het bestuursakkoord, waarover al veel gezegd en geschreven werd, maar waarbij tot op heden concrete gevolgen uitbleven, zegt Casaer: 'We hebben alle documenten met betrekking tot het bestuursakkoord overgemaakt aan Freya Van den Bossche (provinciaal voorzitter, red.) en de partij nationaal, maar nadien eigenlijk geen verdere reactie op gekregen. Behalve dan het initiatief van onze lokale voorzitter die een verzoeningstekst schreef waar wij geen inbreng meer in konden hebben. Ons werd gezegd dat we samen tot een tekst moesten komen, en geen tekst opgelegd krijgen, want dat lijkt ons ook niet echt een democratische manier van werken.'

'Meer dan helft bestuursleden stapte al over naar nieuwe afdeling'

Volgens politiek secretaris Sam Van de Putte, die samen met de Aalsterse SP.A-afdelingsvoorzitter Patrick De Smedt de nieuwe afdeling moet oprichten, zegde al meer dan de helft van het bestuur zijn medewerking toe.

'Wij hebben de opdracht om in Aalst een nieuwe SP.A-afdeling vorm te geven aanvaard en zijn blij met het duidelijk signaal van de partijtop', reageert Van de Putte. 'We moeten nu een definitieve streep onder het verleden trekken en de toekomst tegemoet zien.'

Van de Putte zegt ook pas maandagochtend op de hoogte te zijn gebracht van het advies van het administratief college. Hij en De Smedt zijn geen lid van dat college. Of het bestuursakkoord, dan wel het niet ondertekenen van een verzoeningstekst aan de oorzaak ligt, zegt Van de Putte ook niet te weten.

Patrick De Smedt (2e van rechts) op de foto met onder andere SP.A-voorzitter Bruno Tobback (L) en Oost-Vlaams voorzitter Freya Van den Bossche (M).

Patrick De Smedt (2e van rechts) op de foto met onder andere SP.A-voorzitter Bruno Tobback (L) en Oost-Vlaams voorzitter Freya Van den Bossche (M). © .

'Het was zeer moeilijk om die tekst besproken te krijgen en een aantal leden van de fractie wilden die ook niet tekenen, we hebben dat teruggekoppeld naar de nationale partijtop, omdat we van hen de opdracht hadden gekregen.'

De komende dagen zullen alle leden gecontacteerd worden. Deze voormiddag is gestart met het contacteren van de bestuursleden, volgens Van de Putte zegde al meer dan de helft van het vorige bestuur zijn medewerking toe. 'Iedereen is welkom, op voorwaarde dat de bestuursdeelname wordt afgewezen', aldus Van de Putte. Wie daarnaast ook de doelstellingen en actiemiddelen onderschrijft, blijft zonder onderbreking lid, voegt sp.a-nationaal er nog aan toe.

De nieuwe afdeling krijgt steun van Van den Bossche en staat onder toezicht. Politiek secretaris Sam Van de Putte en afdelingsvoorzitter Patrick De Smedt onthielden zich eind december bij de stemming over het meerjarenplan.

Noig Verontruste Aalstenaars: 'Geen sociaal bestuur'

De 'Noig Verontruste Aalsternaars', vertegenwoordigers uit de socialistische vakbond en het middenveld die het afgelopen jaar protesteerden tegen een deelname aan de bestuurscoalitie met N-VA, zeggen niet verwonderd te zijn over de beslissing van SP.A om de lokale afdeling te ontbinden.

'Noig VA maakte vorige week al een opsomming van de maatregelen die het laatste jaar door de nieuwe meerderheid opgelegd werden', aldus Johan Dumortier, Karel Meganck en Filip De Bodt in een gezamenlijke mededeling. 'Die kunnen bezwaarlijk progressief, socialistisch of zelfs gewoon maar sociaal genoemd worden. Het arme gedeelte van de bevolking wordt in Aalst sinds een jaar bestraft in plaats van gestimuleerd. De Aalsterse burgemeester wil het vooral beter doen dan De Wever zelf. Binnen de arrondissementshoofdstad Aalst ging men steeds verder en werd elke kritiek van binnen en buiten de stad weggewimpeld.Een stad is geen eiland. Rond Aalst staat geen muur!' Noig VA zegt verder te hopen op een gemeenschappelijke actie 'van alle sociaal voelende mensen om het Aalsterse bestuur tot andere inzichten te brengen.'

'Akelige voornemens'

De Aalsterse afedeling kwam in botsing met de partijtop over een gelekt bestuursakkoord dat de socialisten wilden sluiten met N-VA en CD&V. SP.A-coryfeeën als voorzitter Bruno Tobback, Gents burgemeester Daniël Termont en Vlaams minister Freya Van den Bossche waren niet te spreken over de intentie van hun partijgenoten om in een coalitie te stappen met een N-VA-afdeling waarvan voormalig Vlaams Belanger Karim van Overmeire deel uitmaakt.

Karim van Overmeire (N-VA), nog op een congers van het zijn voormalig epartij Vlaams Belang.

Karim van Overmeire (N-VA), nog op een congers van het zijn voormalig epartij Vlaams Belang.

Dat hij de N-VA-schepen van Vlaamse Zaken en Inburgering zou worden, kon de partij moeilijk slikken.

Het bestuursakkoord bevatte 'akelige voornemens die indruisen tegen onze fundamentele principes', zo reageerde provinciaal voorzitster Van den Bossche. Volgens Termont zette de Aalsterse afdeling zich met die demarche 'buiten de partij'. Ook Tobback schuwde de grote woorden niet: het gelekte document bevatte volgens hem 'absolute onzin'.

Die kritiek lieten de socialistische voorstanders van bestuursdeelname niet over hun kant gaan. Dylan Casaer, schepen in het betwiste bestuur, verweet zijn partijtop de tekst niet goed gelezen te hebben. Bovendien zou het gelekte akkoord een verouderd document geweest zijn.

Nieuwe voorzitter

Tobback kwam ondanks de heisa niet meteen tussen, aangezien hij de verkiezingen van het dagelijkse bestuur van SP.A Aalst wilde afwachten. Daar kwam Patrick De Smedt als nieuwe voorzitter uit. De Smedt, die werkt voor de Gentse SP.A-fractie waartoe ook Freya Van den Bossche behoort, was tegen bestuursdeelname.

Lees meer over:

Onze partners