Sp.a en Groen vragen bijeenkomst commissie Energie

09/07/16 om 14:56 - Bijgewerkt om 14:56

Bron: Belga

(Belga) Oppositiepartijen sp.a en Groen vragen dat de commissie Energie in het Vlaams Parlement wordt samengeroepen om het energieplan te bespreken dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. "Ik zal in overleg bekijken of en wanneer we de commissie nog kunnen bijeenroepen", reageert commissievoorzitter Tinne Rombouts (CD&V).

De Vlaamse regering heeft vrijdag haar becijferd plan met energiedoelstellingen tegen 2020 voorgesteld. Dat plan van minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) mikt vooral op extra hernieuwbare energie uit zon, wind en warmte. Om de doelstellingen te halen, zullen er tegen 2020 280 extra windmolens moeten komen en 6,4 miljoen bijkomende zonnepanelen. Oppositiepartijen sp.a en Groen vinden dat de commissie Energie in het Vlaams Parlement dat plan nog moet kunnen bespreken voor het zomerreces. Er zijn volgende week in het Vlaams Parlement nog wel commissievergaderingen gepland, maar in principe niet meer van de commissie Energie. Toch is de beslissing van vrijdag belangrijk genoeg om de commissie bijeen te roepen, vinden sp.a en Groen. Sp.a-parlementslid Rob Beenders: "Op die manier kan de minister het plan ten gronde voorstellen en kan een degelijke bespreking plaatsvinden." Hij wijst ook op het feit dat er meteen vanuit de eigen meerderheid kritiek kwam op het plan. Zo noemde coalitiepartner N-VA het plan "te fragmentarische en onvolledig". Beenders: "Het is geen goed signaal dat de meerderheid het onderling niet eens is over het energieplan. Dit is een valse start om draagvlak te krijgen bij de Vlamingen". Ook volgens Groen-parlementslid Johan Danen is er voldoende stof voor een commissiezitting in het parlement. In een reactie aan Belga laat commissievoorzitter Tinne Rombouts (CD&V) verstaan dat ze de vragen van sp.a en Groen "in overleg zal bekijken". (Belga)

Onze partners