'Sommige Walen hebben nog niet begrepen dat Duitse gemeenschap volwaardige deelstaat wordt'

18/09/13 om 18:02 - Bijgewerkt om 18:08

Karl-Heinz Lambertz is kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van een autonomere Duitse gemeenschap.

'Sommige Walen hebben nog niet begrepen dat Duitse gemeenschap volwaardige deelstaat wordt'

Karl-Heinz Lambertz © Belga

Minister-president Karl-Heinz Lambertz van de Duitstalige gemeenschap zal op 25 mei 2014 deelnemen aan de verkiezingen en zal zich "zeker niet verzetten" om opnieuw de regering te leiden van een gemeenschap die door de staatshervorming meer bevoegdheden heeft gekregen. Dit tot grote spijt van zijn vrouw en kleinkinderen, erkende hij in een onderhoud met Belga. De socialist staat intussen reeds 15 jaar aan het hoofd van de regering van de Duitstalige gemeenschap, maar is zijn functie nog lang niet beu, zo verzekerde hij.

Deze legislatuur wil zijn regering nog het ontwikkelingsplan voor de gemeenschap afronden. "De beroepsopleiding is een sleutelelement daarin. We zullen moeten kijken welke middelen kunnen beschikbaar gesteld worden voor erg doelgerichte projecten", herhaalde hij de krachtlijnen van de beleidsverklaring die hij in het parlement van de Duitstalige gemeenschap uitsprak.

Staatshervorming

Het afronden en uitvoeren van de zesde staatshervorming is voor Lambertz van zeer groot belang, maar de Duitstalige gemeenschap blijft vragende partij voor nieuwe institutionele evoluties, al dan niet op basis van artikel 139 van de Grondwet - dat bepaalt dat de Duitstalige gemeenschap in onderling akkoord het Waals gewest bepaalde gewestbevoegdheden op het Duitse taalgebied kan uitoefenen. De minister-president denkt onder meer aan bevoegdheden van zowel provincie als gewest (ruimtelijke ordening, huisvesting, gemeentewet).

Wat de nieuwe bevoegdheden betreft, moet een werkgroep midden 2014 een eigen model voor kinderbijslag uitwerken. Aangezien de Duitstalige gemeenschap sinds 2000 reeds een ruime bevoegdheid inzake werkgelegenheidsbeleid heeft, zou Lambertz het "meer dan surrealistisch" vinden als de bevoegdheden die in de zesde staatshervorming naar de gewesten overgeheveld worden niet naar de gemeenschap worden doorgeschoven door Wallonië.

Vier deelstaten

"Sommige Walen hebben nog niet begrepen dat de Duitse gemeenschap een volwaardige deelstaat wordt, die geen bezwaar heeft tegen samenwerking. Uiteindelijk zullen we bij vier deelstaten uitkomen", aldus nog Karl-Heinz Lambertz. (Belga/TE)

Onze partners