Socialistische vakbond verwijt regering contractbreuk

19/12/11 om 13:30 - Bijgewerkt om 13:30

"Er zijn er in dit land die met vuur spelen, door het sociaal overleg naast zich neer te leggen." De socialistische vakbond zegt dat de regering Di Rupo contractbreuk pleegt.

Naar schatting enkele honderden manifestanten van Vlaams ABVV, ABVV Brussel en FGTB Wallone hebben maandagvoormiddag verzameld aan de Financietoren in Brussel om de saneringsoperatie van de regering te hekelen. Ze verwijten de regering "aan contractbreuk te doen".

Ratingbureau's

"Er zijn er in dit land die met vuur spelen, door het sociaal overleg naast zich neer te leggen", zegt Thierry Bodson, algemeen secretaris van FGTB Wallonne. "De rijken worden in dit land steeds rijker en de armen steeds armer. De echte verantwoordelijken voor de crisis; de banken, ratingbureau's en speculanten, worden niet aangepakt."

Sociale verworvenheden

"Het is niet door sociale verworvenheden af te schaffen dat men ons sociaal model zal redden", benadrukt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Volgens Copers zal het ABVV zich "niet zonder slag of stoot" neerleggen bij de sociale hervormingen die de regering wil doorvoeren.

Pensioenhervorming

"De pensioenhervorming van minister Van Quickenborne is diepblauw en wordt snel en op ondemocratische wijze door het parlement gejaagd. Na de manifestatie van 2 december werd ons beloofd dat de bonden 'gehoord zouden worden', maar horen is iets anders dan luisteren. Er wordt helemaal niet geluisterd naar de boodschap van de betogers van 2 december", aldus Copers.

De socialistische vakbond benadrukt dat er geld kan gevonden worden, zonder daarvoor de gewone mensen te treffen. Met een 3-tal maatregelen kan 8 miljard euro gevonden worden met een rechtvaardige bijdrage van de rijken en de grote bedrijven. "En wij hebben om dat geld te vinden geen 540 dagen tijd nodig gehad", zo luidt het.

Notionele interestaftrek

Een afschaffing van de notionele interestaftrek brengt volgens de socialistische vakbond minimaal 5 miljard euro op. Met een progressieve en rechtvaardige belastingheffing, waarbij bijvoorbeeld de belasting op inkomsten uit vastgoed of uit financiële producten gelijkgesteld wordt met die op arbeid, kan nog eens 2,5 miljard euro opbrengen. En een extra bijdrage voor wie meer dan 8.000 euro bruto per maand verdient ten slotte, brengt nog eens 500 miljoen euro op. "Iemand die 10.000 euro bruto per maand verdient vragen om maandelijks 100 euro extra belasting te betalen, lijkt ons voor die mensen niet onoverkomelijk", klinkt het bij het ABVV.

Een echte strijd tegen fiscale fraude, waar de vakbond op aandringt, kan volgens het ABVV bovendien tot 30 miljard euro opbrengen. (Belga/EE)

Lees meer over:

Onze partners