Sociale partners stellen soepelere werkuren voor

02/02/13 om 03:35 - Bijgewerkt om 03:35

Vakbonden en werkgevers hebben de regering een gemeenschappelijke tekst bezorgd over de modernisering van de arbeidstijd. Dat moet bijvoorbeeld meer overuren en glijdende uren mogelijk maken.

De bal ligt nu in het kamp van de regering. Die neemt enkele dagen de tijd om zich te beraden. Tegen uiterlijk 18 februari moet er dan een akkoord zijn, niet alleen over die modernisering van de arbeidsmarkt/arbeidstijd maar ook over eerdere akkoorden die de sociale partners bereikten.

Dat gaat dan over bijvoorbeeld de welvaartsvastheid en lastenverlagingen. Maar, zo waarschuwen de sociale partners, aan dat moeilijk bereikte evenwicht mag niet worden geraakt. "Het akkoord is ondeelbaar", zo noemde Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond, het.

Overuren

Wat ligt nu concreet op de tekentafel? Er is de mogelijkheid om meer overuren te presteren, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Het aantal uren zou op jaarbasis van 65 worden opgetrokken naar 91 uren. Waar de cao de mogelijkheid voorziet om 130 uren te presteren, zou dat kunnen worden opgetrokken naar 143. Bovendien zal de werknemer kunnen kiezen tussen cash of de uren recupereren op een later tijdstip.

Die mogelijkheid om het volume werk te kunnen uitbreiden, is belangrijk voor de bedrijven, stelt Karel Van Eetvelt, topman van ondernemersorganisatie Unizo.

Glijdende uren
Ook de annualisering van de arbeidstijd ligt op tafel. Dat principe - waardoor meer kan worden gewerkt op piekmomenten en minder in kalme periodes - bestaat nu al, maar de sociale partners stellen een versoepeling voor.

Een ander voorstel is de 'schoolbelcontracten', waarbij ouders hun werkuren meer op het gezin kunnen afstemmen.

Het is de bedoeling dat principe van glijdende uren in een cao te gieten. Bij de vakbonden benadrukt men dat dit alles gekoppeld moet worden aan sociaal overleg. "We gaan in de richting van een versoepeling, maar gekoppeld aan overleg", aldus ACV-voorzitter Marc Leemans. Het is niet de bedoeling werknemers in een "onmogelijke flexibele situatie" te brengen.

De socialistische vakbond ging inhoudelijk nog niet in op de voorstellen. "Dat houden we voor onze afgevaardigden die we dinsdag bijeenroepen", aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Globaal akkoord

De regering zal nu enkele dagen de tijd nemen om dit te bestuderen. "De sociale partners hebben heel goed werk geleverd", aldus minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx vrijdag.

Tegen 18 februari is het dan de bedoeling een globaal akkoord te hebben. Dus niet alleen over de arbeidsmarkt, maar ook over eerdere akkoorden die de sociale partners sloten, over bijvoorbeeld welvaartsvastheid en lastenverlagingen.

Voor de sociale partners mag niet meer gerommeld worden aan die akkoorden. "We zijn ongeduldig. Dit duurt veel te lang", vindt ACV-voorzitter Leemans. "De regering moet nu tot daden overgaan", stelt ABVV-voorzitter De Leeuw. "We wachten nu op duidelijkheid. Het is aan de regering, maar de fundamenten van ons advies inzake welvaartsvastheid moeten worden uitgevoerd. Kleine lonen en uitkeringen hebben nu meer koopkracht nodig".

De sociale partners stellen wel voor om een stuk van de enveloppe die niet wordt besteed (21,5 miljoen euro in 2013) aan de non-profit te geven. De non-profit kwam daarvoor deze week nog op straat.

Minister van Pensioenen Alexander De Croo wil meer uit de brand slepen voor de kleinste pensioenen. "We gaan met de regering de voorstellen bekijken en zien of moet worden bijgestuurd", aldus De Croo.

'Akkoord is ondeelbaar'

De vakbonden willen niet dat het evenwicht wordt gewijzigd. "De laagste pensioenen zijn niet vergeten. We hebben een evenwicht gezocht tussen werknemers en zelfstandigen", aldus ACV-voorzitter Leemans. "Alles hangt aan elkaar. We willen niks isoleren".

Dat zegt ook ACLVB-voorzitter Vercamst. "Het akkoord is ondeelbaar".

Di Rupo

In een mededeling liet premier Elio Di Rupo weten dat met de antwoorden van de sociale partners over de modernisering van de arbeidsmarkt een nieuwe stap is genomen. De regering zal zich buigen over de voorstellen.

Bovendien zal volgende week een tripartite-werkgroep op poten worden gezet om te onderzoeken hoe een antwoord kan worden geboden aan de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de statuten van arbeiders en bedienden.

Het overleg gaat voort. De volgende bijeenkomst van regering en sociale partners is voorzien voor 18 februari. (Belga/TV)

Onze partners