"Sociaal bemiddelaar als stakingsaanzegging wordt opgeschort"

18/12/15 om 21:12 - Bijgewerkt om 21:12

Bron: Belga

(Belga) Het federale kernkabinet is akkoord om sociaal bemiddelaars aan te duiden om het sociaal conflict bij de NMBS op te lossen. De topministers van de regering-Michel stellen daarbij wel een voorwaarde: de stakingsaanzegging voor januari, waarbij vijf stakingsdagen werden vooropgesteld, moet worden opgeschort.

"Om deze bemiddelingsopdracht alle slaagkansen te geven, worden de stakingsaanzeggingen voor januari opgeschort en ondertussen wordt geen enkele andere actie of beslissing die deze opdracht in gevaar brengt ondernomen", zo besliste de regering. Woensdag hadden vakbonden en directie bij minister van Werk Kris Peeters gevraagd een bemiddeling te organiseren om de sociale dialoog bij het spoorbedrijf uit het slop te halen. Minister Peeters zal nu de bemiddelaars aanduiden. Eind januari wordt van hen een eerste rapport verwacht. Hun opdracht is vierledig. Ze moeten de meningsverschillen tussen vakbonden en directie leren kennen en een analyse maken van het sociaal conflict. Een tweede stap is dat ze de sociale dialoog moeten herstellen door het vertrouwen tussen beide partijen te herstellen. Daarnaast moeten de bemiddelaars proberen de conflictsituaties te ontmijnen om het op die manier mogelijk te maken binnen het paritair comité een protocolakkoord te sluiten voor de periode 2016-2018, in het kader van de strategische visie die de regering goedkeurde. Tot slot is het de bedoeling een structuur voor te stellen die het mogelijk maakt sociale conflicten op te lossen via dialoog en onder leiding van een sociaal bemiddelaar. (Belga)

Onze partners