'Snelle hervormingen waren morele plicht' (Di Rupo)

23/12/11 om 17:02 - Bijgewerkt om 17:02

"We hadden de morele plicht om zo snel mogelijk belangrijke hervormingen door te voeren om ons sociaal model veilig te stellen en de toekomst van onze sociale zekerheid te garanderen", aldus premier Di Rupo.

'Snelle hervormingen waren morele plicht' (Di Rupo)

© Belga

De hervorming van de pensioenen heeft de voorbije week het nieuws gedomineerd. De premier benadrukte na afloop van de ministerraad dat de Europese Commissie met sancties dreigde indien ons land niet tijdig een verantwoordelijke en strikte begroting voor 2012 zou goedkeuren en sociaaleconomische hervormingen zou doorvoeren.

"We weten dat enkele maatregelen bekritiseerd werden. Maar zonder deze structurele hervormingen zouden onze kinderen en kleinkinderen ervoor moeten opdraaien", aldus Di Rupo. "Dat zou echt onrechtvaardig en onverantwoordelijk zijn". Hij onderstreepte wel dat de regering niet heeft geraakt aan de wettelijke pensioenleeftijd en ook de huidige pensioenen ongemoeid heeft gelaten. "Twee miljoen huidig gepensioneerden behouden dus al hun rechten".

Sociaal overleg

Di Rupo wees voorts op het fundamenteel belang van het sociaal overleg in ons land. "Het sociaal overleg heeft ervoor gezorgd dat België en zijn inwoners hun huidige levenskwaliteit kennen", luidde het. Hij toonde begrip voor de ontevredenheid bij de vakbonden en voor de vragen van de werkgevers, en sprak zijn tevredenheid uit voor de herneming van het "constructief" overleg tussen beide partijen.

Wat de opvolging betreft van de genomen maatregelen, zal de regering rekening houden met de vragen van de sociale partners. Er zal overleg plaatsvinden binnen de geëigende organen en indien nodig met de bevoegde ministers. Ook zal de regering inspanningen leveren om beter te communiceren en uit te leggen.

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft naar eigen zeggen bij de sociale partners de wil vastgesteld om te praten. Hij herhaalde dat nog tal van uitvoeringsbesluiten moeten worden genomen over de pensioenhervorming. Van Quickenborne kondigde ook aan dat de bevoegde administraties het nodige zullen doen om iedereen over de hervorming te informeren. Hij stelde onder andere een campagne in het verschiet, maar ook de websites van de bevoegde diensten en de groene lijn van de administratie Pensioenen staan ter

beschikking.

Communicatie

Ook CD&V-vicepremier Steven Vanackere beseft dat "perfectie" op het vlak van communicatie en overleg niet mogelijk was gezien de opdracht waar ons land voor stond. Wat dat betreft, zijn in de toekomst zeker extra inspanningen nodig, aldus Vanackere, die "begrip" heeft gezien bij de sociale partners dat de kalender een en ander onmogelijk heeft gemaakt. "31 december is dit jaar niet 22 januari. We staan ervoor en we moeten erdoor", luidde het.

Vanackere wilde ook een aantal misvattingen uit de wereld helpen. Zo benadrukte de CD&V'er dat de roerende voorheffing niet zal worden onderworpen aan een of andere lokale belasting: "21 procent zal 21 procent zijn". Ook wat de staatsbons betreft, zei hij dat alle staatsbons waarop werd ingeschreven in dezelfde periode als die van de uitgifte van de "Leterme-staatsbons", hetzelfde voordelige tarief zullen genieten. (Belga/TE)

Onze partners