Sminate (N-VA) vindt beleidsnota Onkelinx "beschamend"

10/01/12 om 16:13 - Bijgewerkt om 16:13

(Belga) N-VA-Kamerlid Nadia Sminate stak bij de bespreking van de algemene beleidsnota Sociale Zaken in de gelijknamige commissie haar ongenoegen niet weg over de nota van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx. Dat die nauwelijks twee pagina's lang was, vond ze "beschamend" en getuigend van weinig respect voor het parlement. Catherine Fonck (cdH) zei dat de lengte van de beleidsnota omgekeerd evenredig is met het belang van de bevoegdheden en de uitdagingen voor het behoud van de sociale zekerheid.

Toen Sminate na de inleiding van de minister een serie vragen afvuurde over deze beleidsnota, onderbrak Laurette Onkelinx haar met de mededeling dat ze niet zou antwoorden over vragen die tot de bevoegdheid behoorden van collega-regeringsleden zoals de ministers van Pensioenen of Werk en de staatssecretarissen van Sociale Zaken of voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude. Na een korte bespreking leverde de commissie Sociale Zaken meerderheid tegen oppositie een positief advies af over het luik Sociale Zaken van de ontwerpbegroting 2012. (KME)

Onze partners