Smeyers (N-VA) wil misbruiken in pro deo-systeem aanpakken

12/04/12 om 13:13 - Bijgewerkt om 13:13

(Belga) Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) wil de misbruiken in de tweedelijnsbijstand - de zogenaamde pro deo - aanpakken. Ze wijst erop dat de kosten van de tweedelijnsbijstand zijn gestegen van 25 miljoen euro in 2001 tot bijna 70 miljoen euro in 2011. En daar komt vanaf dit jaar nog een meerkost als gevolg van de Salduzwet bij. Die "onbetaalbare stijging" is volgens Smeyers in grote mate te wijten aan de bijstand in vreemdelingenzaken.

"Een vierde van het totale budget voor gratis bijstand, of zo'n 17 miljoen euro, gaat naar advocaten die asielzoekers, illegalen en andere vreemdelingen bijstand verlenen", legt Smeyers uit. "Uiteraard heeft iedereen recht op een advocaat, maar vooral in vreemdelingenzaken zien we een wanverhouding in het aantal punten dat wordt toegekend aan bepaalde juridische verrichtingen". Als voorbeeld haalt de voorzitster van de Kamercommissie Justitie aan dat een advocaat voor een naturalisatieverzoek meer dan 250 euro krijgt, "terwijl dat vaak niet meer inhoudt dan wat knip- en plakwerk". Ze merkt op dat een beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt overgewaardeerd, waardoor de verleiding vaak groot is in hoger beroep te gaan tegen beslissingen in vreemdelingenzaken. "Dit blijkt ook uit de praktijk, want minder dan 5 procent van deze procedures draait positief uit voor de vreemdeling", gaat Smeyers voort. Ze dringt er bij bevoegd minister Annemie Turtelboom op aan de misbruiken en roekeloze gedingen aan te pakken. "Op korte termijn is het noodzakelijk dat advocaten een vergoeding krijgen die wel overeenstemt met het geleverde werk. Op langere termijn moet ingezet worden op een objectieve werklastmeting bij de advocatuur", vindt Smeyers. Aan de hand daarvan en een advies van het Rekenhof moet het parlement minstens elke vijf jaar de nomenclatuur evalueren om misbruiken of overwaarderingen uit de lijst te filteren. (MVL)

Onze partners