Slechts zeven artsen starten opleiding psychiatrie

06/09/11 om 14:12 - Bijgewerkt om 14:12

(Belga) Volgend academiejaar starten aan de vier Vlaamse universiteiten slechts zeven artsen een opleiding psychiatrie. Dat schrijft het medische vakblad de Specialisten. In het artikel legt Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder bij de Broeders van Liefde, de congregatie die het gros van de Vlaamse psychiatrische zorginstellingen beheert, een rechtstreeks verband met de ondermaatse en weinig uniforme verloning van de psychiaters.

Uit de omrekening naar bruto-uurlonen die De Rycke voor de Specialisten maakte, blijken er grote verschillen in vergoedingen te zijn. Zo verdient een zelfstandige psychiater bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bruto 57 euro per uur voor een werkweek van 24 uur. In een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is dat 38 euro voor een werkweek van 38 uren, wat hij "opvallend laag" noemt. De Rycke hoopt dat de overheid de vergoedingen voor de medische activiteiten evalueert en billijk vergoedt. "De overheid moet pro-actief inspelen op de hervormingen en een uniforme vergoedingswijze uitwerken," zegt De Rycke. "Temeer daar er een verband is tussen de vergoedingen en het tekort aan psychiaters. Binnen de residentiële geestelijke gezondheidszorg raken vacatures nauwelijks of niet ingevuld. Voor kinder- en jeugdpsychiaters is het een complete ramp. Dit is een knelpuntberoep." Ook het gebrek aan mogelijkheden om aan wetenschappelijk onderzoek te doen, de kwaliteit van de stages en de vervrouwelijking van het beroep - vrouwelijke artsen werken vaker deeltijds omwille van de combinatie met het gezinsleven - werken de schaarste nog in de hand, besluit hij. (JDE)

Onze partners