Slechts 4 op 93 online kredietaanbieders conform Belgische wetgeving

10/01/12 om 12:37 - Bijgewerkt om 12:37

(Belga) Uit een doorlichting van websites die consumentenkrediet aanbieden, blijkt dat slechts 4 van de 93 onderzochte ondernemingen conform de Belgische wetgeving handelen. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie dinsdag. Het niet of onvolledig vermelden van de debetrente en van het totaal terug te betalen bedrag is slechts een van de meest voorkomende overtredingen.

De doorlichting is gebeurd in opdracht van de Europese Commissie. Elk jaar organiseert die een 'Internet Sweep Day' waarbij de Europese autoriteiten die met consumentenbescherming belast zijn de websites van een bepaalde sector onderzoeken. Zo wordt nagegaan of er zich problemen voordoen. In 2011 werd gefocust op consumentenkrediet. De FOD Economie, die de doorlichting in België op zich nam, onderzocht in totaal 142 kredietaanbiedingen van 93 verschillende ondernemingen, voor het overgrote deel kredietbemiddelaars. Slechts 4 websites bleken volledig in orde te zijn. De vastgestelde tekortkomingen zijn echter niet alle even relevant of misleidend voor de consument, stipt de FOD Economie aan. De meest voorkomende overtredingen waren het niet of onvolledig vermelden van de debetrente en van het totaal terug te betalen bedrag; het inspelen op de moeilijke financiële situatie van potentiële klanten, zoals het vermelden van de zwarte lijst van de Nationale Bank; de afwezigheid van de wettelijk verplichte contactinformatie en het ondernemingsnummer; en het verstrekken van onduidelijke informatie over het aangeboden consumentenkrediet. Om de situatie te verbeteren, zal de FOD Economie de komende maanden de nodige acties ondernemen. De ondernemingen waarbij een overtreding is vastgesteld, krijgen een waarschuwing. Ze moeten hun website op korte termijn in orde brengen. Doen ze dat niet dan volgt een minnelijke schikking of de zaak wordt overgemaakt aan het parket. Het doel is om tegen september 2012 alle onderzoeken af te sluiten. (GEJ)

Onze partners