Sensibiliseringsplan om ouderschap te bevorderen onder mannelijke collega's

19/11/12 om 13:34 - Bijgewerkt om 13:34

(Belga) Minister van Werk Monica De Coninck en staatssecretaris voor Gezinnen Philippe Courard hebben op de Internationale Dag van de Man een plan gelanceerd om mannelijke werknemers te sensibiliseren ouderschapsmaatregelen op te nemen.

In 2011 werden 73 procent van de 52.538 ouderschapsverloven opgenomen door vrouwelijke werknemers. Bovendien nemen de vrouwen in verhouding meer vol- en halftijds ouderschapsverlof op, terwijl bijna negen mannen op tien kozen voor een 1/5de ouderschapsverlof. Dezelfde trend wordt ook weerspiegeld in de statistieken van tijdskrediet, verlof voor palliatieve zorg, medische bijstand aan een ziek familielid of thuiszorg aan een gehandicapt kind. De Coninck en Courard maken zich in een mededeling sterk dat vaders steeds vaker bereid zijn om meer te investeren in de begeleiding van hun kinderen en de dagelijkse organisatie van het gezinsleven. Maar er zijn nog remmen om de stap te zetten om verlof of een aanpassing van de arbeidstijd te vragen. Het gaat daarbij om het bestaande stereotype beeld van de vrouw, de gezinstoestand en de cultuur op de werkvloer. Het sensibiliseringsplan wil de federale maatregelen rond het ouderschapsverlof beter bekend maken, omdat heel wat mannen niet weten dat ouderschapsverlof ook een recht voor de vader is. Daarnaast wil het mannelijke werknemers stimuleren om meer te investeren in hun ouderschap. Tenslotte moeten bedrijven geholpen worden om meer rekening te houden met het vaderschap van hun mannelijke werknemers. (MVL)

Onze partners