Senaatscommissie stemt vereenvouding stemrecht Belgen in buitenland

25/06/12 om 16:38 - Bijgewerkt om 16:38

(Belga) Nadat de Senaat en de Kamer vorige donderdag een eerste reeks wetsvoorstellen, voorstellen van bijzondere wet en voorstellen tot herziening van de Grondwet heeft gestemd, zijn de commissies Institutionele Aangelegenheden van beide assemblees vanmiddag gestart met de bespreking van de teksten die in de andere Kamer werden goedgekeurd. De Senaatscommissie keurde na enkele uurtjes de vereenvoudiging van het stemrecht voor Belgen in het buitenland goed, de 'institutionele meerderheid' tegen Vlaams Belang en N-VA. Morgen start de bespreking van het gerechtelijk arrondissement BHV.

De Kamercommissie vatte dan weer de bespreking van de splitsing van het kiesarrondissement BHV aan. Na een kleine procedureslag en de inleidende uiteenzetting van staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten ging Vlaams Belangfractieleider Gerolf Annemans uitgebreid in op de bezwaren van zijn fractie tegen de tekst. Ook de argumentatie van Ben Weyts verschilde nauwelijks van deze van zijn partijgenoten van de N-VA in de Senaat. In tegenstelling tot de Senaat telt de Kamer wel enkele verkozenen van het FDF. Damien Thiéry vroeg aandacht voor de Franstaligen in Halle-Vilvoorde die door de splitsing een aantal rechten kwijtspelen. De splitsing van BHV zal niet leiden tot communautaire pacificatie. Hij betreurde dat de bevolking niet geraadpleegd wordt voor deze belangrijke hervorming. Thiéry, de niet-benoemde burgemeester van Linkebeek, benadrukte nog dat de wetgever nooit de bedoeling heeft gehad om de faciliteiten een uitdovend karakter te geven. (NICOLAS MAETERLINCK)

Onze partners