Senaatscommissie keurt voor asielzoekers lijst met veilige landen goed

07/02/12 om 13:45 - Bijgewerkt om 13:45

(Belga) De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft dinsdag het wetsontwerp goedgekeurd dat voor asielzoekers een lijst met veilige landen invoert. Aanvragen uit die landen zullen voortaan veel sneller kunnen worden afgehandeld. Het gaat om één van de maatregelen om het aantal asielzoekers in ons land terug te dringen.

De Kamer zette eerder al het licht op groen voor de wettekst die een lijst met veilige landen invoert. Het gaat om landen wiens onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen. Dat is onder meer het geval voor Balkanlanden zoals Albanië, Bosnië en Macedonië of Armenië. Ook landen uit de Europese Unie worden als veilig beschouwd. Wanneer er in de toekomst toch aanvragen komen uit dergelijke landen wordt de bewijslast omgekeerd en begint een spoedprocedure van maximaal 15 dagen. Enkel een annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is nog mogelijk. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) liet de commissie weten dat het dossier tegen april klaar moet zijn. Na advies van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en Buitenlandse Zaken legt ze de ministerraad dan een voorstel voor. Ecolo/Groen stemde tegen het ontwerp, het Vlaams Belang onthield zich. Ook sp.a-senatrice Dalila Douifi onthield zich, naar eigen zeggen uit bezorgdheid over de beroepsprocedure. (MVL)

Onze partners