Senaat maakt strijd tegen huisjesmelkerij efficiënter

08/01/13 om 18:17 - Bijgewerkt om 18:17

(Belga) De Senaat heeft de strijd tegen huismelkerij gemakkelijker gemaakt. De commissie Binnenlandse Zaken stemde unaniem in met een wetsvoorstel van Bert Anciaux (sp.a). Dat voorstel laat de bijzonder kwetsbare situatie van het slachtoffer zwaarder doorwegen en sluit een achterpoortje dat tot heel wat misbruik leidde. Het wetsvoorstel maakt deel uit van een pakket teksten die als gevolg van de werkzaamheden van de werkgroep Mensenhandel werden ingediend. "De meest kwetsbare groepen in onze samenleving zijn in de toekomst beter beschermd tegen huisjesmelkers", aldus Anciaux.

Om te kunnen spreken van het misdrijf huisjesmelkerij moeten volgens de huidige wet vijf elementen aanwezig zijn: terbeschikkingstelling, verhuur of verkoop, een roerend of een onroerend goed, omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, een abnormaal profijt en tenslotte de bijzondere kwetsbare situatie van het slachtoffer. Maar artikel 433decies van het Strafwetboek vermeldt inzake huisjesmelkerij bovenop de "bijzonder kwetsbare situatie van het slachtoffer" ook dat de betrokken persoon "geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken". Advocaten maken gretig misbruik van die bepaling omdat het moeilijk te bewijzen is dat het slachtoffer geen andere keuze heeft dan zich te laten misbruiken. Het wetsvoorstel van Anciaux schrapt de bijkomende voorwaarde. "Zo wordt de wet veel duidelijker. Wie een woning in onaanvaardbare staat aan een abnormale prijs verhuurt of verkoopt aan iemand in een bijzonder kwetsbare situatie doet aan huisjesmelkerij." (DLA)

Onze partners