Senaat keurt hervorming gerechtelijk arrondissement BHV goed

12/07/12 om 21:50 - Bijgewerkt om 21:50

De Senaat heeft de hervorming van de uitbreiding van het stemrecht voor Belgen in het buitenland en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde definitief goedgekeurd.

De Senaat heeft de laatste teksten van de 'eerste beweging' van de zesde staatshervorming goedgekeurd. De institutionele meerderheid keurde de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV goed. N-VA, Vlaams Belang en Jurgen Ceder (Onafhankelijk) stemden tegen. In totaal waren er 51 stemmen voor, 18 tegen en 1 onthouding (stemafspraak). De vereenvoudiging van het stemrecht voor Belgen in het buitenland werd aangenomen met 50 stemmen (institutionele meerderheid) voor en 19 onthoudingen (N-VA, VB en Ceder).

Vrijdag moet de Kamer hetzelfde doen met de dertien teksten, ingedeeld in de vier clusters - kieskring BHV, herfinanciering van Brussel, de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten in de rand, de hoofdstedelijke gemeenschap, de constitutieve autonomie en de politieke vernieuwing.

Daarmee is het eerste pakket van de staatshervorming zoals voorzien voor het zomerreces goedgekeurd. Normaal zou nog voor het reces een pakket teksten worden ingediend over de hervorming van de Senaat. Daarover werd begin deze week een akkoord bereikt binnen het Uitvoeringscomité Staatshervorming van de institutionele meerderheid. Dat moet de Raad van State in staat stellen om een advies uit te brengen over de wetsvoorstellen en voorstellen van bijzondere wet tegen de start van het nieuwe parlementaire jaar.

Stemrecht voor Belgen in buitenland

Als de wet over het stemrecht van Belgen in het buitenland van kracht wordt, moeten landgenoten in het buitenland zich niet telkens opnieuw registreren om aan de federale verkiezingen in België deel te nemen tenzij ze hun stemrecht niet uitoefenen, niet meer van dezelfde consulaire post afhangen of ervoor kozen om per brief te stemmen en dat niet tijdig doorgaven. Voortaan gelden ook vier criteria voor de Belgische gemeente waar Belgen in het buitenland zich mogen inschrijven om te kunnen stemmen. Vooreerst gaat het om de gemeente waar ze laatst waren ingeschreven, gevolgd door hun geboorteplaats, de gemeente waar de ouders laatst waren ingeschreven en de gemeente waar een verwant van derde graad woont of laatst was ingeschreven.

De hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV voorziet een splitsing van het huidige tweetalige parket in een nieuw parket voor Halle-Vilvoorde, met een eigen procureur maar met een aantal functioneel tweetalige magistraten. Het Brusselse parket krijgt een Nederlandstalige adjunct. De Brusselse rechtbanken worden niet gesplitst, maar ontdubbeld in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken. (Belga/TE)

Onze partners