Seksuele uitbuiting in Brussel verdrievoudigd sinds 2008

09/10/12 om 12:50 - Bijgewerkt om 12:50

(Belga) Het aantal vervolgingen voor mensenhandel met seksuele inslag is in Brussel meer dan verdrievoudigd sinds 2008. Dat is een van de bevindingen in het jaarverslag mensenhandel van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).

Het aantal vervolgingen in Brussel steeg van 27 in 2008 tot 99 in 2011. In Antwerpen, Gent, Luik en Bergen was er in dezelfde periode sprake van een daling. "De oorzaak moet mogelijk worden gezocht bij een inperking van de prostitutie in de buurlanden", is te horen bij het Centrum. "In Nederland, bijvoorbeeld, wordt al een tijdje gesproken over een verhoging van de minimumleeftijd voor prostitutie tot 21. In Frankrijk wou Sarkozy, de vorige president, prostitutie strafbaar maken. Mogelijk kiezen de mensenhandelaars daarom steeds vaker voor Brussel als actieterrein." Het aantal vervolgingen voor mensenhandel in het arbeidscircuit daalde dan weer in Brussel, net als in Antwerpen en Gent. In Luik en Bergen gingen de vervolgingen licht omhoog. Het CGKR ging ook na voor welke nationaliteiten het vaakst een slachtofferbegeleiding werd opgestart. Die lijst wordt aangevoerd door Marokko, gevolgd door Roemenië, Bulgarije, India en Nigeria. China verdween vorig jaar uit de top vijf. "Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen willen we de toekomstige coalities aanmoedigen om voldoende aandacht te hebben voor de lokale politie en de ocmw's", zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. "De ocmw's staan immers niet alleen in voor begeleiding, maar ook voor slachtofferdetectie." (ANA)

Onze partners