Schuldgraad bleef vorig jaar net onder de 100 procent

12/06/13 om 12:46 - Bijgewerkt om 12:46

(Belga) De Belgische schuldgraad is in 2012 net onder de symbolische grens van de 100 procent van het bbp gebleven. Dat bleek vandaag bij de voorstelling van het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld. Zonder ingrepen zou de schuld dit jaar boven de 100 procent uitkomen. "Maar de regering wenst dit niet te laten gebeuren en we zullen de nodige maatregelen nemen", verzekerde minister van Financiën Koen Geens. Dat was immers ook afgesproken met de Europese Commissie tijdens de vorige begrotingscontrole.

De staatsschuld kwam vorig jaar uit op 99,8 procent van het bbp. Dat is 2 procent meer dan in 2011, als gevolg van de verslechterde conjunctuur en de bijdrage van ons land aan Europese hulpmechanismen. Toch lag de toename lager dan het gemiddelde van de eurozone, waardoor de kloof tussen België en de eurozone daalde van 10,5 naar 9,2 procent. Marc Monbaliu, de administrateur-generaal van de Thesaurie, wees op het symbolische belang om onder de drempel van 100 procent te blijven. "Het is niet noodzakelijk hét criterium om een negatief oordeel te vellen, maar het is symbolisch belangrijk", stelde Monbaliu. Als het te vermijden valt, ga je er beter niet boven, luidde het. Al gaf hij toe dat zich soms problemen kunnen aandienen die geen keuze laten, zoals ten tijde van de bankencrisis. Minister Geens liet noteren dat de regering de nodige maatregelen zal nemen om de schuld niet boven de 100 procent te laten stijgen: enerzijds door de begroting onder controle te houden en anderzijds door de verkoop van activa, zoals de verkoop in april van Royal Park Investment, de 'bad bank' van Fortis. Hij onderstreepte ook dat als gevolg van nieuwe Europese begrotingsregels, de lidstaten zullen verplicht worden hun schuldgraad jaarlijks met 2 procent af te bouwen tot die gedaald is tot 60 procent. "Dat wordt een regel van intern recht", voegde hij er aan toe. (Belga)

Onze partners