"Schrap feestdag, stop aanwervingen en nationaliseer kerncentrales"

24/02/12 om 13:00 - Bijgewerkt om 13:00

(Belga) Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) schuift een opvallend plan naar voor om de begroting weer op de rails te krijgen. Zo pleit hij voor het schrappen van Pinksteren als wettelijke feestdag, voor een algemene aanwervingsstop bij de overheid én een nationalisering van de kerncentrales. "Stop het politiek getoeter! Oproep tot leiderschap!", luidt het op zijn website.

Vanmiddag krijgt de federale regering van het monitoringcomité te horen hoe diep de begrotingsput precies is. Alle overheden samen moeten op zoek naar 2,5 miljard euro, aldus De Crem. Maar aangezien België in 2015 moet aankopen met een evenwicht, zal "ook in 2013, 2014 en 2015 bezuinigd moeten worden". Dat lukt niet langer met wat gerommel in de marge. "De mensen verwachten nu wat men van zijn leiders gewettigd mag verwachten, namelijk leiderschap", onderstreept de defensieminister. Zelf doet hij alvast enkele opvallende voorstellen. Zo pleit hij voor een algemene aanwervingsstop bij alle overheden. "Zelfs selectieve rekrutering is eigenlijk in 2012-2016 geen optie meer", beklemtoont hij. Zelf verlaagde De Crem het personeelsbestand bij Defensie sinds 2007 met 8.000 ambtenaren, maar algemeen kwamen er de voorbije jaren 100.000 ambtenaren bij, hekelt hij. Daarnaast wil De Crem onder meer Pinksteren schrappen als nationale feestdag. "Dat genereert onmiddellijke winst in procentpunten van het bbp", argumenteert hij. Tegelijk moet de economische groei aangezwengeld worden. De Belgische loonkosten zijn te hoog, de indexkorf moet aangepast en prijsblokkeringen zullen niet helpen om de hoge energieprijzen aan te pakken. Dat kan enkel door de kerncentrales te nationaliseren en na aanvaarding van een nationaal energieplan weer te privatiseren, aldus nog De Crem. Wat volgens hem de energieprijzen met 40 procent zal doen dalen. (KME)

Onze partners