Scholen zullen kunnen kiezen voor Arabisch of Turks in derde graad secundair

20/06/13 om 16:09 - Bijgewerkt om 16:09

(Belga) Vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen scholen volledig vrij kunnen kiezen welke vierde taal zij aanbieden in de derde graad van het secundair onderwijs. Daarmee verdwijnen de bestaande beperkingen en wordt het voor scholen bijvoorbeeld mogelijk om Turks en Arabisch te geven. Meerderheidspartij N-VA was aanvankelijk niet happig op die uitbreiding maar heeft naar verluidt water in de wijn gedaan.

Het wegvallen van de bestaande beperkingen komt er via een amendement op de talennota van onderwijsminister Pascal Smet. Het amendement werd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement ingediend en goedgekeurd door meerderheidspartijen CD&V, sp.a en N-VA en door oppositiepartijen Open Vld, Groen en LDD. Enkel Vlaams Belang stemde tegen. De talennota is erop gericht de taalkennis van jongeren, zowel het Nederlands als andere talen, op te krikken. Het gaat onder meer over het ontwikkelen van taalbaden Nederlands, extra taallessen, lessen in vreemde talen en initiaties in andere talen in de kleuterklas. Eén van de maatregelen in de talennota is een uitbreiding van de taalvakken (vierde taal) in de derde graad secundair onderwijs. Nu worden als vreemde talen standaard Frans, Engels en Duits aangeboden en is de keuze voor een vierde vreemde taal beperkt (Spaans, Italiaans en Russisch). Het oorspronkelijke voorstel tot wijziging beperkte de uitbreiding tot de officiële talen van de EU en de BRIC-landen. Die beperking kwam er naar verluidt vooral op aansturen van N-VA. Maar zowel vanuit de oppositie (o.a. Fientje Moerman van Open Vld, Elisabeth Meuleman van Groen en Boudewijn Bouckaert van LDD) als vanuit de meerderheid (o.a. Fatma Pehlivan van sp.a) werd aangedrongen op een bredere uitbreiding om ook andere levende talen zoals Turks, Arabisch en Japans toe te laten. Uiteindelijk is beslist geen beperkende lijst meer te voorzien, maar scholen zelf te laten kiezen. Bedoeling is dat de mogelijkheid ingaat vanaf het schooljaar 2014-2015. (Belga)

Onze partners