Schauvliege: "gewestelijk en gemeentelijk waterbeleid op elkaar afstemmen"

09/02/12 om 14:57 - Bijgewerkt om 14:57

(Belga) Om te komen tot een duurzaam afvalwaterbeleid moet Vlaanderen het gewestelijk en gemeentelijk waterbeleid op elkaar afstemmen. "Onderling overleg is een noodzaak." Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gezegd op de studienamiddag over de rioleringsproblematiek, georganiseerd door Vlario, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.

De Europese regels zijn behoorlijk streng, vooral voor een dichtbevolkte en hooggeïndustrialiseerde regio als Vlaanderen. De Europese kaderrichtlijn Water heeft tot doel om tegen 2015 (weliswaar met 2 keer 6 jaar uitstel) alle watersystemen, grond- en oppervlaktewater, in een goede toestand te hebben. Dat blijft voor Vlaanderen erg ambitieus, zegt Schauvliege. Er zijn volgens de Vlaamse minister belangrijke investeringen nodig voor de uitbouw en vervanging van de waterzuiveringsinfrastructuur. "Zo kunnen we de waterkwaliteit op peil houden en zelfs nog verbeteren voor de gemeenten en het gewest. Dat betekent dat we het gewestelijk en gemeentelijk waterbeleid op elkaar moeten afstemmen." Door de klimaatverandering worden de winters natter en de zomers droger, met meer en hevigere, kortstondige buien. "Een overheid moet zich op die grilligheden goed voorbereiden. Daarom zet de Vlaamse regering een adaptatiebeleid uit: de volgende stroomgebiedbeheerplannen die tegen eind 2015 klaar moeten zijn, zullen nog meer maatregelen bevatten om wateroverlast en waterschaarste te voorkomen of op te lossen." Schauvliege vindt dat de overheid de burger moet begeleiden bij het scheiden van regenwater en afvalwater op zijn privédomein. Vlario biedt de opleiding afkoppelingsadviseur aan. "Als men in een straat een gescheiden stelsel aanlegt, kan de gemeente of de rioolbeheerder een afkoppelingsadviseur aanstellen. Hij denkt de praktische uitvoering van de afkoppeling op privéterrein mee uit en begeleidt de particulier bij die werken." (KAV)

Onze partners